Šport a olympizmus
7 min. čítania

Takmer štvrtina stredoškolákov si myslí, že doping nie je podvod, ak to robí každý

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč
Kamila Valijevová
Foto
TASR

Počas nedávnych zimných olympijských hier v čínskom Pekingu sa stala stredobodom záujmu aj 14-ročná vychádzajúca hviezda svetového krasokorčuľovania Kamila Valijevová. Vďaka svojmu mimoriadnemu skokanskému talentu je táto tínedžerka schopná predvádzať štvorité skoky s udivujúcou ľahkosťou a eleganciou. Americký herec Alec Baldwin počas hier označil jej výkony v tímovej súťaži a krátkom programe ako „dych berúcu krásu, ktorú prináša na tento svet“.

Žiaľ, jej cestu na olympijský vrchol zatienil mrak podozrenia z dopingu, keď sa ukázalo, že na sklonku minulého roka mala počas domáceho šampionátu pozitívnu vzorku. K. Valijevová sa sama na margo celej situácie vyjadrila, že pozitívny nález je dôsledkom neúmyselného užitia liekov na srdce jej starého otca, ktoré sa jej zamiešali do výživových doplnkov, ktoré užívala. Aj napriek tomu, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV), Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) i Svetová antidopingová agentúra (WADA) súhlasili s pozastavením jej činnosti, Športový arbitrážny súd (CAS) jej umožnil pokračovať v olympijskej súťaži okrem iného aj s odôvodnením, že ide o nezletilú, a teda aj chránenú osobu, na ktorú sa vzťahujú iné pravidlá ako na dospelých športovcov.

Prípad K. Valijevovej ilustruje, že doping a užívanie zakázaných látok si nachádza svoju cestu aj do nižších vekových kategórií. Navyše už to nie je iba záležitosť profesionálneho športu, ale tento negatívny jav stále viac preniká aj do športu rekreačného. Zvýšená dostupnosť podporných látok nielen pre športových profesionálov, ale aj tzv. „hobíkov“, iba zdôrazňuje dôležitosť osvojovania si správneho prístupu a hodnôt už od mladého veku, aby sa stali pevnou súčasťou vzorcov správania sa aj v dospelosti.

V tejto súvislosti sa ukazuje ako dôležité monitorovať riziká spojené s vnímaním názorovej orientácie mladých ľudí vo vzťahu k dopingu. Takéto prieskumy boli vykonané napríklad vo Veľkej Británii alebo Českej republike.

Prieskum SADA v spolupráci s EYOF Banská Bystrica 2022 a SOŠV

Na Slovensku sa takýto prieskum podujala realizovať  Antidopingová agentúra SR (SADA), a to v spolupráci s organizačným výborom EYOF Banská Bystrica 2022 a Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV).

Cieľom prieskumu bolo preveriť postoj stredoškolskej mládeže k dopingu v športe, k užívaniu doplnkov výživy, ale tiež zistiť zastúpenie športujúcej stredoškolskej mládeže v organizovanom a neorganizovanom športe a preveriť tak súvislosť s užívaním dopingu.

Objektom sledovania boli študenti do 18 rokov. Dotazník bol rozdelený do troch podskupín, na základe ktorých boli vyhodnocované rôzne parametre.

Prvá časť dotazníka bola zameraná na údaje o respondentovi – pohlavie, vek, navštevovanie školy so športovým zameraním, športovanie pod odborným vedením v rámci športovej organizácie, vykonávanie individuálneho alebo kolektívneho športu.

Druhá časť bola venovaná téme dopingu. Boli zisťované názory, čo si študenti predstavujú pod pojmom doping, či niekedy užili doping, alebo či by mal byť doping povolený. Dotazník tiež zisťoval reakcie respondentov na otázky a tvrdenia: Mal by byť doping povolený? Doping nie je podvod, ak to robia všetci. Bez dopingu sa nedá vyhrať. Riziká dopingu sú častokrát prehnané.

Tretia časť dotazníka sa zameriavala na výživové doplnky, resp. energetické nápoje. Respondenti odpovedali na otázky, prečo užívajú výživové doplnky, o aké doplnky sa jedná, odkiaľ sa o nich dozvedeli a odkiaľ ich získavajú.

OCEP citát Stefecekova

Výsledky prieskumu

Prieskumu sa zúčastnilo 2202 respondentov, pričom 54 % tvorili dievčatá a 46 % chlapci. Najväčšie zastúpenie mali študenti vo veku od 12 do 15 rokov. Táto skupina tvorila 56 % percent všetkých respondentov. Zo všetkých opýtaných sa 27 % nevenuje žiadnemu športu. Zo zvyšných 73 % sa 48 % venuje športovaniu bez záštity nejakej športovej organizácie. Väčšina respondentov sa venuje individuálnemu športu (1170 opýtaných) a kolektívnemu športu sa venuje 1032 respondentov.

Z viac než dvoch tisíc respondentov 6% opýtaných uviedlo, že niekedy užili doping. Avšak ani v jednej z odpovedí neuviedli, o akú látku sa jednalo. 12% respondentov uviedlo, že by mal byť doping povolený, pričom až 22% súhlasí s tvrdením, že doping nie je podvod, keď to robia všetci. Zo skúmanej vzorky si iba 106 študentov myslí, že bez dopingu sa nedá vyhrať. Polovica respondentov si myslí, že riziká dopingu sú prehnané, druhá polovica takéto tvrdenie odmieta.

Posledná časť dotazníka ukazuje, že 50% respondentov neužíva výživové doplnky. 27% študentov pije iónové nápoje a užíva vitamíny. 35% z celkového počtu študentov užíva výživové doplnky, pretože si myslia, že je to dobré pre zdravie a 26% opýtaných nevie prečo ich užíva. Zdrojom informácií o výživových doplnkoch je najčastejšie internet, pričom výživové doplnky získavajú študenti hlavne z obchodu (28%), prípadne lekárne (22%). 73% respondentov nepije energetické nápoje, 22% vypije aspoň jeden energetický nápoj za týždeň.

SADA varuje pred normalizáciou dopingu v očiach mládeže

Na základe výsledkov dotazníka SADA konštatuje, že sa potvrdil trend rastúceho počtu neregistrovaných športovcov v mládežníckych kategóriách, s čím súvisí aj vyššie riziko zneužívania látok zvyšujúcich športový výkon, látok vplývajúcich na vizuálne vnímanie moderného aktívneho muža či ženy ako aj anabolických a iných látok s hormonálnym účinkom.

V súvislosti so skutočnosťou, že takmer štvrtina opýtaných študentov nepovažuje doping za podvod, keď to robia všetci, SADA upozorňuje na potrebu dôraznejšie vysvetľovať a poukazovať na pravidlá, ku ktorých dodržiavaniu a rešpektovaniu sa športové hnutie zaviazalo. Podľa SADA normalizácia dopingu v športe môže vzbudzovať u mladých športovcov dojem, že to nie je zakázané a nemá to vplyv na zdravie. Preto je potrebné vyvíjať úsilie a spoločensky verejne odmietať takéto správanie.

Na margo výživových doplnkov SADA objasňuje, že trh s výživovými doplnkami nie je na Slovensku regulovaný. Preto je nutné sa zamerať na osvetu o užívaní týchto produktov a v neposlednom rade aj o možnej kontaminácii doplnkov zakázanými látkami. Výživové doplnky totiž môžu byť v nejednom prípade vstupenkou k neúmyselnému dopingu.

Besedy pre školy OCEP

Na margo dotazníka SADA a jeho zistení ponúka Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) príležitosť pre školy zapojené do Olympijského kultúrneho a vzdelávacieho programu (OCEP) v rámci EYOF Banská Bystrica 2022 pozvať si zástupcov SADA na online besedu pre svojich žiakov, aby im viac priblížili problematiku antidopingu a ozrejmili im riziká súvisiace s dopingom a užívaním výživových doplnkov.

Svoj záujem o webinár s uvedením preferovaného dátumu a času môžete uviesť na adrese ocep@eyof2022.com.

Tagy
Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV