Šport a olympizmus
2 min. čítania

Takmer tretina škôl s počtom 150 až 600 žiakov nemá telocvičňu

Telocvičňa Cirkevnej spojenej školy bl. Sáry Salkaházi v Moldave nad Bodvou.
Foto
TASR/FRANTIŠEK IVÁN

Takmer tretina škôl s počtom žiakov od 150 do 600 nemá telocvičňu. Týka sa to konkrétne 301 škôl z celkového počtu 977.

Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, ktorý vychádzal zo zberu dát za rok 2020.

„Zo zberu dát vyplýva, že z 2069 základných škôl, ktoré navštevovalo 469 536 žiakov, sa ako najproblematickejšie javia školy do 150 žiakov, takzvané 'málotriedky', ktoré navštevuje asi 60-tisíc žiakov," poznamenalo ministerstvo školstva. Z celkového počtu 948 škôl, ktoré navštevuje do 150 žiakov, nemalo telocvičňu 726.

V prípade škôl, ktoré navštevuje od 600 do 1000 žiakov z celkového počtu 139, nemalo na základe informácií rezortu školstva telocvičňu 22.

Ministerstvo poznamenalo, že z údajov, ktoré má k dispozícii z roku 2020, bolo na Slovensku päť škôl nad 1000 žiakov, pričom telocvičňu nemala jedna veľká škola. „K dispozícii sú aj dáta spracované úradom splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, ktoré sú verejne dostupné, avšak neobsahujú práve údaje o školách s počtom do 150 žiakov,“ poznamenali z ministerstva školstva.

Ministerstvo školstva už v ostatnom období podstúpilo viacero krokov smerujúcich ku skvalitneniu školskej športovej infraštruktúry. „V rokoch 2020 a 2021 bolo poskytnutých okolo osem miliónov eur na riešenie havarijných stavov školskej športovej infraštruktúry.  Evidujeme množstvo už existujúcej športovej infraštruktúry, ktorá je v havarijnom stave a rezort školstva priebežne vyčleňuje finančné prostriedky na jej opravu,“ priblížilo ministerstvo.

Fond na podporu športu každoročne zverejňuje výzvu na budovanie (výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu) športovej infraštruktúry. V rokoch 2021 a 2022 bolo rozdelených 56 miliónov eur aj na školskú športovú infraštruktúru.

„Zároveň sa nám podarilo presadiť to, aby bola školská športová infraštruktúra (využiteľná aj mimo školského vyučovania) súčasťou návrhu Partnerskej dohody s Európskou komisiou na najbližšie programové obdobie štrukturálnych fondov EÚ 2021 - 2027,“ doplnili z rezortu školstva.

„Riešenie problematiky chýbajúcich školských športovísk je pre ministerstvo školstva prioritou bez ohľadu na iniciatívu týkajúcu sa zvyšovania počtu hodín telesnej výchovy,“ dodali z ministerstva školstva.

Rezort tvrdí, že v prvom rade je potrebné skvalitniť hodiny telesnej výchovy na prvom stupni základných škôl a následne riešiť zvyšovanie ich počtu.

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV