Šport a olympizmus
3 min. čítania

Ďalšia výzva FNPŠ pre športovú infraštruktúru za 17,6 milióna eur

FNPŠ, pp

Fond na podporu športu v nadväznosti na uznesenie správnej rady zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 milióna eur. Tretia výzva FNPŠ je zameraná na modernizáciu existujúcej a výstavbu novej športovej infraštruktúry.

Systém fnps.egrant.sk bude pre záujemcov otvorený v termíne 17. marca až 17. apríla 2023. Detaily výzvy, ako aj všetky podstatné informácie pre žiadateľov nájdu záujemcovia na webe fnps.sk v sekcii športová infraštruktúra – pripravované výzvy. V porovnaní s predchádzajúcimi výzvami je vo Výzve č. 2022/002, tzv. INFRA 3, nastavené spolufinancovanie zo strany žiadateľa vo výške minimálne tridsať percent.

„Pozorne vnímame, že zmeny prijaté v posledných týždňoch v Národnej rade Slovenskej republiky podľa vyjadrení zástupcov samospráv negatívne vplývajú na ich financovanie. Práve samosprávy sú pritom kľúčoví vlastníci športovej infraštruktúry u nás, no aktuálne zvažujú každý cent investícii v roku 2023. Hospodárenie mnohých z nich navyše v období od 1. januára 2023 až do schválenia ich rozpočtov na rok 2023 bude poznamenávať i po poslancami NR SR včera 22. decembra schválenom návrhu zákona o štátnom rozpočte rozpočtové provizória, ale i vysoké ceny elektriny a plynu. I pre všetko už uvedené, síce zverejňujeme výzvu už na záver roka 2022 s cieľom zachytiť časť projektov a ich výdavkov ešte z roka 2022, no predpokladáme pružné prijatie zmien jej aktuálneho textu, kým sa začne v 2. polovici marca 2023 reálna možnosť podať žiadosti o príspevok,“ povedal Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

K detailom novej výzvy dodal: „Kritériá a zásady hodnotenia žiadostí k Výzve predpokladáme zverejniť bezprostredne po ich plánovanom schválení správnou radou na jej plánovanom zasadnutí na začiatku februára v Prešove. Budú vychádzať z kritérií k predchádzajúcej výzve č. 2, no zároveň predpokladáme pre rastúce ceny elektriny a plynu posilnenie významu a vplyvu kritérií smerujúcich k trvalej udržateľnosti a najmä energetickej efektívnosti športových prevádzok.“

Konzultácie ku výzve adresujte prosím výhradne mailom od 9. januára 2023 na adresu [email protected].

Žiadosť je nutné zaslať bez príloh aj fyzicky najneskôr do 17. apríla 2023 do 23.59 v zmysle bodu 15 výzvy.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002

Doplňujúce informácie k Výzve č. 2022/002

Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 1

OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV