Športové aktuality
2 min. čítania

Trnavský olympijský klub zorganizoval: Príprava a vznik nového olympijského klubu v Piešťanoch

Profile picture for user afinode
Juraj
Falát

Dňa 16.11.2018 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza olympijského klubu v Piešťanoch, ktorej predchádzalo rokovanie s predstaviteľmi mesta a hlavne s mládežou a športovcami, so školami, ako základnými tak i strednými, ale aj s telocvikármi výchovno-vzdelávacích ústavov, z čoho zároveň vyplynul záujem o vytvorenie prípravy a vzniku nového olympijského klubu v regióne Piešťansko. Dňa 23.4.2018 poverený predseda OK Trnava Ján Godál požiadal o odsúhlasenie prípravy a vzniku olympijského klubu Piešťany. Trnavský olympijský klub postupoval v rámci koncepcie rozvoja olympizmu a šírenia olympijských myšlienok a hlavne čistotu olympijských ideálov podľa charty Medzinárodného olympijského výboru.
Dňa 5.9.2018 bol predložený návrh vzniku olympijského klubu Piešťany Výkonnému výboru ZOK, ktorý sa konal na výjazdovom zasadnutí ÚV ZOK na MsÚ v Nitre, kde bol odsúhlasený vznik a príprava nového olympijského klubu Piešťany. Podľa záverov jednania bolo doporučenie ÚV ZOK schválené a následne predložené Valnému zhromaždeniu ZOK, ktoré sa konalo v dňoch 23.-24.11.2018 v Michalovciach.Výsledkom bolo schválenie prípravy a vzniku olympijského klubu Piešťany od 1.1.2019 so všetkými povinnosťami a právomocami.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri