Šport a olympizmus
3 min. čítania

Úrad hlavnej kontrolórky športu vykonal v roku 2020 celkovo 79 kontrolných činností

Hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová.
Foto
Ján Súkup, Štartfoto

Hlavná kontrolórka športu (HKŠ) Alica Fisterová a jej úrad vykonali v roku 2020 celkovo 79 kontrolných činností. Vyplýva to z materiálu, ktorý Alica Fisterová predložila na rokovanie Vlády SR. Vládny kabinet sa mal správou zaoberať 31. marca, jej prerokovanie sa však z rokovania stiahlo a odložilo na neskorší termín.

Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2020 sa zameriava na viacero oblastí. Počas roka 2020 boli začaté a ukončené tri odborné kontroly v Slovenskom paralympijskom výbore, Slovenskom zväze bobistovSlovenskej asociácii boccie postupom podľa zákona o finančnej kontrole, ktorých celková výška skontrolovaných verejných prostriedkov bola v hodnote 1 903 153 eur. Súčasne boli v roku otvorené dve odborné kontroly v športe v Slovenskom zväze ľadového hokejaSlovenskej asociácii fitnes, kulturistiky a silového trojboja postupom podľa zákona o finančnej kontrole v rozsahu 4 039 406 eur s predpokladaným termínom ukončenia v druhom štvrťroku tohto roka. Momentálne je prerušená odborná kontrola v športe v Slovenskej lyžiarskej asociácii vzhľadom na prebiehajúci vládny audit.

Úrad HKŠ vykonal aj päť odborných kontrol s predmetom posúdenia stanov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie. Kontroloval aj dodržiavanie právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie v súvislosti so športovou činnosťou a interné predpisy národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie.

Hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová vo výročnej správe, ktorá je dostupná TU, zaujala aj stanovisko k správe o činnosti jej úradu, ktorú prezentoval Najvyšší kontrolný úrad SR.

Úrad HKŠ vznikol prijatím Zákona o športe, Alica Fisterová bola do funkcie vymenovaná v máji 2016. V najbližších týždňoch jej vyprší funkčné obdobie a rezort školstva už informoval, že pripravuje výberové konanie na obsadenie postu hlavného kontrolóra športu. Medzi podmienkami pre uchádzačov je aj päťročná odborná prax v oblasti ekonómie alebo práva a vek minimálne 35 rokov.

„Hlavným cieľom HKŠ je metodicky usmerňovať športovú obec prostredníctvom vzdelávania kontrolórov ako aj zverejňovaním vzdelávacích materiálov pri aplikácii jednotlivých zákonov s prioritou na zákon o športe. Na základe legislatívneho vymedzenia hlavný kontrolór športu nemá oprávnenie sankcionovať kontrolované subjekty, vymáhať finančné prostriedky pri identifikácii porušenia finančnej disciplíny a ani udeľovať pokuty v správnom konaní. Práve naopak, hlavnou úlohou je byť nápomocný pri aplikačných otázkach a pôsobiť preventívne tak aby nedochádzalo k porušovaniu zákonov, ktoré regulujú fungovanie športového športu. Poslaním HKŠ nie je direktívny výkon kontroly, ale prioritne poskytnutie odborných rád a pomoci s implementáciou jednotlivých ustanovení zákona o športe ako aj ďalších prislúchajúcich právnych noriem pre športové organizácie s dôrazom na rôznorodosť športu a verejný záujem v športe,“ uviedla v správe Alica Fisterová.

V sprievodnom texte zároveň poukázala na skutočnosť, že kontrolná činnosť zo strany HKŠ nie je určená na riešenie interných osobných konfliktov, mocenských bojov a vzájomných animozít v rámci zväzov. „Zároveň nemôže byť zneužitá ani ako nástroj rôznych politických záujmov, ktoré nemajú oporu v aktuálnej platnej legislatíve,“ doplnila Alica Fisterová.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque