Šport a olympizmus
2 min. čítania

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky mení podmienky pre organizáciu hromadných podujatí, v sektoroch môže byť maximálne 1000 ľudí

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
TASR/JAKUB KOTIAN

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva prijal nové opatrenia pre organizáciu hromadných podujatí. Organizovať sa môžu už aj hromadné podujatia pre viac ako tisíc osôb, ich usporiadatelia však musia dodržať viaceré predpisy.

Na Slovensku stále platí mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca. Následne športový život utíchol, postupne sa však prebúdzal z útlmu a súťažný šport sa začal obnovovať počas júna. Najskôr sa mohli konať podujatia, na ktorých mohlo byť do 500 osôb. Od 1. júla sa pravidlá zmenili, hromadné podujatia mohli byť s účasťou do 1000 ľudí. Ak vedel organizátor zabezpečiť sedenie návštevníkov, do hľadísk mohlo prísť aj viac návštevníkov, museli však využívať šachovnicové sedenie. Od 4. júla aj vplyvom futbalového zápasu Dunajská Streda – Slovan Bratislava (1:3, hralo sa 1. júla pred vyše 6000 divákmi) si organizátor môže zvoliť aj druhú možnosť – sedenie obecenstva iba v každom druhom rade. Od 7. júla sa celé opatrenie Úradu verejného zdravotníctva opäť zmení a platný bude iba predpis, podľa ktorého „organizátor musí zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade.“ Naďalej zostane v platnosti obsadenie kapacity priestorov pre sediace obecenstvo maximálne vo výške 50 percent.

Od 7. júla sa budú môcť konať aj iné hromadné podujatia, vrátane športových, s účasťou viac ako 1000 ľudí, ak ich organizátor je schopný zabezpečiť rozdelenie priestor hromadného podujatia na sektory, pre ktoré musí dodržiavať viaceré podmienky. Usporiadatelia musia zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup do sektoru hromadného podujatia, v jednej chvíli sa v ňom môže nachádzať maximálne 1000 osôb. Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich v jednotlivých sektoroch. Zároveň bude platiť, že pre exteriérové sektory musí na jednu osobu pripadať najmenej 5 metrov štvorcových plochy sektoru, v interiérových sektoroch najmenej desať metrov štvorcových. Pokiaľ je pre účasť na hromadnom podujatí potrebná vstupenka alebo iný obdobný doklad, odporúča sa jej predaj účastníkom iba online spôsobom.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri