Šport a olympizmus
3 min. čítania

Úrad verejného zdravotníctva zváži možnosť vytvorenia karanténneho centra pre športovcov v Šamoríne

SOŠV
Spoločná fotografia účastníkov stretnutia v priestoroch Úradu verejného zdravotníctva, zľava športový riaditeľ SOŠV Roman Buček, hlavný hygienik Ján Mikas, členka MOV Danka Barteková, prezident SOŠV Anton Siekel a zástupca hlavného hygienika Juraj Lovásik.
Foto
SOŠV

Hlavný hygienik SR Ján Mikas je naklonený vytvoreniu karanténneho centra slovenského športu, v ktorom by sa mohli reprezentanti pripravovať počas koronakrízy na vrcholné podujatia a olympijské hry. Zároveň chce v rámci možností podporiť šport. 

Koncept karanténneho strediska  i prosby slovenských športovcov Jánovi Mikasovi i jeho zástupcovi Jurajovi Lovásikovi tlmočili na piatkovom spoločnom stretnutí v priestoroch Úradu verejného zdravotníctva SR prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel, športový riaditeľ SOŠV Roman Buček a členka Medzinárodného olympijského výboru a úspešná strelkyňa Danka Barteková.

Hlavný hygienik si počas konštruktívnej debaty vypočul od predstaviteľov SOŠV i zástupkyne športovcov informácie o problémoch, ktoré v dnešnej dobe trápia slovenský šport. SOŠV iniciuje  vytvorenie krízového štábu pre šport, ktorý by pripomienkoval opatrenia na zabránenie šírenia choroby COVID-19. Športové hnutie si plne uvedomuje, že prijímané opatrenia sú v čase, keď výrazne rastie počet nakazených ľudí koronavírusom, nevyhnutné. „Rešpektujeme všetky nariadenia a dodržiavame ich. Veľmi si vážime, že pán doktor Mikas chce podporovať šport a chce byť k nemu ústretový. Nadviazaním priamej komunikácie chceme úradu hlavného hygienika tlmočiť dôležité informácie, ktoré ovplyvňujú činnosť športovcov,“ uviedla po stretnutí Danka Barteková.

Pre vrcholových športovcov je dôležité, aby mohli pokračovať v tréningovom procese. Pre mnohých sa už začalo či v najbližšom čase sa začne dôležité obdobie v rámci príprav na novú sezónu, v ktorej ich čakajú viaceré vrcholy. „Pán hlavný hygienik rozumie požiadavkám slovenského športu, najmä v období príprav na olympijské hry v Tokiu a pred začiatkom novej športovej sezóny v mnohých športoch. Uvedomuje si dôležitosť športu pre spoločnosť i význam reprezentácie štátu v zahraničí,“ povedala Danka Barteková.

Hlavného hygienika zaujala prezentácia konceptu karanténneho centra Slovenského olympijského tímu pre vrcholových športovcov. Slovenský olympijský a športový výbor by ho rád vytvoril v spolupráci so strediskom x-bionic sphere. V Šamoríne by sa vytvorila bublina, v rámci ktorej by sa mohli športovci pripravovať v kvalitných podmienkach na budúcoročné vrcholné podujatia vrátane olympijských hier v Tokiu. Súčasťou bubliny by okrem športovcov, ich trénerov, prípadne aj najbližších rodinných príslušníkovi boli aj zamestnanci strediska, ktorí by tiež bývali priamo v areáli a nevychádzali by z neho. „Zhodli sme sa, že je lepšie mať situáciu pod kontrolou a mať strategických vrcholových športovcov spoločne v jednom centre ako roztrúsených po viacerých športoviskách v krajine, čím by hrozilo vyššie riziko prenosu nákazy. Športovci by boli v stredisku testovaní a následne izolovaní, čím by sme im vytvorili bezpečné podmienky na prípravu a zabránili by sme šíreniu nákazy. Platili by tam prísne hygienické opatrenia. SOŠV teraz oficiálne požiada vládu SR, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a takisto Úrad verejného zdravotníctva o posúdenie konceptu a udelenie výnimky z platných nariadení, aby sa stredisko čo najskôr mohlo otvoriť,“ doplnil prezident SOŠV Anton Siekel.

zuzana
Tokio 2020
Tokio 2020
K4 Tokio 2020
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri