Šport a olympizmus
Oznamy
2 min. čítania

Usmernenia Finančného riaditeľstva SR k príspevkom na športovú činnosť dieťaťa

Jedna z priorít do budúcnosti je mládežnícky šport.
Foto
Ján Súkup, Štartfoto

Od 1. januára 2020 zaviedla novela Zákonníka práce možnosť pre zamestnancov požiadať zamestnávateľa o príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Cieľom tohto inštitútu je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernej úhrade výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho dieťaťa. Finančné riaditeľstvo SR vydalo v predošlých dňoch usmernenie k príspevkom na športovú činnosť dieťaťa.

Predkladatelia zákona si od príspevku sľubovali navýšenie počtu pravidelne športujúcich detí. Benefit zo strany zamestnávateľa voči zamestnancovi by mal byť zároveň aj ďalším z nástrojov na financovanie športu zo súkromných zdrojov. Príspevok mal viacero spoločných znakov s rekreačnými poukazmi, rozdiel však bol v tom, že nie je pre zamestnávateľa povinný a môže ho dostať len ten, koho pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Príspevok sa poskytuje len formou príspevku, nie ako poukaz, v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Príspevok môže, po splnení ustanovených podmienok, zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi počas kalendárneho roka aj opakovane až do vyčerpania najvyššej sumy príspevku za kalendárny rok.

Viac informácií a kompletný text usmernenia je na webovom portáli Finančnej správy TU

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV