Šport a olympizmus
3 min. čítania

Úspešné webináre OVEP zaznamenali za prvý štvrťrok takmer 1600 registrovaných účastníkov

(ik, pp)

Bohatá paleta aktivít zameraných na oblasť olympijskej výchovy, ktorú Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) pripravil v spolupráci s organizačným výborom Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica, má pozitívnu odozvu a stovky účastníkov.

V rámci Programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP) spustil SOŠV v spolupráci s partnermi od januára 2021 vlastné webináre, ktoré sa zameriavajú na oblasť olympijských hodnôt, fair play, antidopingu, výživy i environmentálnej výchovy.

Zvolená forma online aktivít sa osvedčila. Na webináre sa počas prvého štvrťroka zaregistrovalo takmer 1600 účastníkov z radov žiakov a študentov základných a stredných škôl, ako aj pedagógov, trénerov či pedagogických pracovníkov centier voľného času. Viac ako 1100 zo zaregistrovaných sa pripojilo k viacerým webinárom, ich prítomnosť nebola len jednorázová.

„S našimi projektami a programom OVEP sa nám podarilo osloviť základné i stredné školy z  celého Slovenska. Prechod do online prostredia nám umožnil zvýšiť počet adresátov celého programu. Na webináre máme zo školského prostredia veľmi priaznivé ohlasy, pedagógovia vítajú naše aktivity, sú pre nich inšpiráciou pre prípravu na ich vlastné vyučovacie hodiny, študentom vyhovuje forma webinárov. V ich organizácii budeme pokračovať do konca školského roka, počas mája nás čaká päť webinárov, v júni ďalšie tri,“ povedala riaditeľka oddelenia olympizmu Slovenského olympijského a športového výboru Ivana Motolíková.

V rámci programu OVEP ponúka SOŠV všetkým materským, základným a stredným školám na Slovensku prehľad možností, ako sa môžu zapojiť a podieľať na šírení myšlienok olympizmu. Ponuka platí na obdobie január – jún 2021. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie sa aktuálna ponuka orientuje na aktivity vo forme webinárov.

PONUKA WEBINÁROV 

Veľkému záujmu sa tešia webináre z oblasti environmentálnej výchovy, ktoré SOŠV organizuje v spolupráci s občianskym združením Planet Lover. Zamerané sú na rôzne aktivity trvalej udržateľnosti. Ich cieľom je vzdelávať účastníkov, inšpirovať ich a rozvíjať ich schopnosti v oblasti ochrany životného prostredia, zlepšovania života a udržateľnosti.

Na webinári pri príležitosti Dňa Zeme, 22. apríla, sa zúčastnili takmer dve stovky účastníkov.

Predstaviteľka Planet Lover Alexandra Madrová prezentovala aj projekt EKOworkshopov, ktoré budú aj súčasť agendy udržateľnosti v rámci organizácie letného Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 v Banskej Bystrici.

„V rámci EKOworkshopov sa budeme snažiť zlepšiť kvalitu života v našich komunitách a blízkom okolí, chceme hľadať zelené a najmä trvalo udržateľné riešenia. Je to dlhodobejší projekt, do ktorého sa môžu prihlásiť študenti od 15 rokov. Zhodou okolností je to veková kategória aj účastníkov EYOF 2022 Banská Bystrica. Najlepšie projekty EKOworkshopov by sme chceli vyhodnotiť a predstaviť počas EYOF 2022 Banská Bystrica,“ povedala Alexandra Madrová.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri