SOŠV
3 min. čítania

V GRANDEN máme šport radi a radi ho podporujeme

PR článok
Nikoleta je vo vode ako doma.
Foto
SOŠV - Andrej Galica

Poisťovacia a maklérska spoločnosť GRANDEN nachádza spoločný cieľ so Slovenským olympijským a športovým výborom a jeho nadáciou v podporovaní mladých talentov a rozvíjaní ich športovej kariéry. Pozitívny vzťah k rôznym športovým aktivitám prezentuje GRANDEN formou sponzorovania mladých športovcov a podujatí, na ktorých sa zúčastňujú.

Obaja CEO spoločnosti, Eva Gránska a Jozef Kollár, si uvedomujú dôležitosť posilňovania hodnôt, ktoré šport predstavuje a zhodne pristupujú k výberu podporovaných projektov. „Sme presvedčení, že športové aktivity prispievajú k lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľov našej krajiny a aj vzhľadom na zameranie našej spoločnosti vieme, aká dôležitá je prevencia a predchádzanie budúcim škodám. Ak naučíme deti športovať, znížime riziká budúcich zdravotných problémov“, hovorí Eva Gránska. Dodáva, že okrem zdravotného aspektu sa podpora športu javí ako nevyhnutná aj v súvislosti s kriminalitou či závislosťami, keďže šport vedie deti k pochopeniu správnych hodnôt, učí ich disciplíne a zodpovednosti. Jozef Kollár ju dopĺňa a vysvetľuje motiváciu, ktorá ich k podpore mladých športovcov viedla: „Prvý faktor bola skutočnosť, že športu detí a juniorov sa na Slovensku venuje málokto a druhým bolo uvedomenie si, že bez kvalitného mládežníckeho športu nie je možné očakávať kvalitný šport na úrovni reprezentácie.“

Športovú mládež podporujú už vyše dvadsať rokov a svoju pozornosť upriamujú práve na podporu mládežníckych športovcov od hokejových a futbalových tímov cez volejbalové, nohejbalové a basketbalové kluby až po individuálnych športovcov. Okrajovo podporuje GRANDEN aj profesionálnych športovcov, ako napríklad Štefana Svitka v Rallye Dakar. Jozef Kollár: „V podpore projektov SOŠV nachádzame absolútnu zhodu v hodnotách našej spoločnosti s hodnotami, ktoré predstavuje olympijské hnutie“. Vrcholový šport je veľmi drahá záležitosť, preto je nesmierne dôležité, aby práve podnikateľské prostredie pomáhalo všade tam, kde je to potrebné. Aj vďaka takým partnerom, ako je GRANDEN sa môžu mladí športovci naplno sústrediť na svoje športové výsledky. Dobrý pocit z úspechov športovcov, ktorých spoločnosť podporila, motivuje Evu Gránsku aj Jozefa Kollára k vyhľadávaniu nových možností podpory. Teší ich každé športové víťazstvo, ku ktorému spoločnosť Granden prispela.

GRANDEN je nezávislá poisťovacia maklérska spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami, ktoré aplikuje od roku 2003. Spoločnosť GRANDEN sa špecializuje predovšetkým na neživotné poistenie a spolupracuje so všetkými významnými poisťovňami, ktoré sú dlhodobo stabilné a schopné niesť riziká jej klientov. U jednotlivých poisťovateľov priebežne vyhodnocuje rating, kvalitu zaistenia, produktovú ponuku, celkový proces likvidácie a efektivitu zabezpečenia zmien v jednotlivých poistných zmluvách.

Viac informácií na www.granden.sk

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri