Športové
4 min. čítania

V Košiciach sa k prípravám letného EYOF 2021 stretli zástupcovia mesta, kraja a SOV

Ivan Šulek + SOV

KOŠICE 16. augusta (KE, SOV) - V Košiciach sa v stredu 15. augusta stretli zástupcovia mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a Slovenského olympijského výboru (SOV), aby sa informovali o stave príprav na XVI. letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF), ktorý sa v Košiciach uskutoční od 25. do 31. júla 2021. Na tomto multišportovom podujatí pre mládež vo veku 14 – 18 rokov by sa malo zúčastniť okolo 3 700 športovcov zo všetkých 50 krajín Európy. Súťažiť budú v desiatich olympijských športoch – atletika, basketbal, cyklistika, gymnastika, hádzaná, judo, plávanie, tenis, triatlon,  a volejbal. Letný EYOF 2021 bude historicky najväčším olympijským podujatím na slovenskom území.

Spoločná fotografia z rokovania zástupcov SOV (vľavo), mesta Košice (v strede) a Košického samosprávneho kraja. FOTO: MESTO KOŠICE
Spoločná fotografia z rokovania zástupcov SOV (vľavo), mesta Košice (v strede) a Košického samosprávneho kraja.
Foto
MESTO KOŠICE

Stretnutie viedol námestník primátora mesta Košice Martin Petruško. Slovenský olympijský výbor zastupoval jeho prezident Anton Siekel a za Košický samosprávny kraj bol prítomný predseda Rastislav Trnka spolu s riaditeľom kancelárie predsedu Borisom Bilčákom. Ďalšími účastníkmi stretnutia boli generálny sekretár SOV a člen exekutívy Európskych olympijských výborov (EOV) Jozef Liba, riaditeľka medzinárodného oddelenia SOV Petra GantnerováIvan Šulek, poverený riaditeľ organizácie EYOF Košice 2021.

Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že medzinárodné podujatie bude veľmi prospešné pre mesto Košice, pre celý región i Slovensko nielen z hľadiska pozitívnej propagácie, ale bude mať aj silný vplyv na motiváciu mládeže k športu, na ekonomiku a turizmus. Najpodstatnejším prínosom budú nové
a rekonštruované športoviská, ktoré ostanú slúžiť aj po podujatí v prvom rade na výchovu mladých športových talentov a na rekreačné vyžitie občanov a návštevníkov mesta. Rovnako sa to týka aj rekonštrukcie vysokoškolských a stredoškolských internátov na Jedlíkovej ulici, z ktorých sa na viac ako týždeň stane dedina pre športovcov.

Na fotografii zľava Anton Siekel, Jozef Liba, Ivan Šulek, Martin Petruško a Rastislav Trnka. FOTO: MESTO KOŠICE
Na fotografii zľava Anton Siekel, Jozef Liba, Ivan Šulek, Martin Petruško a Rastislav Trnka.
Foto
MESTO KOŠICE

Martin Petruško sa na úvod poďakoval všetkým prítomným a podčiarkol význam podujatia tým, že boli podpísané tak dôležité dokumenty ako Hostiteľská zmluva medzi EOV, SOV a mestom Košice, ďalej Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom (KSK), SOV, organizáciou Košice Turizmus a Technickou univerzitou, a tiež Memorandum medzi mestom Košice, SOV a desiatimi športovými zväzmi.

Medzi významné dokumenty patrí aj Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020, v ktorom sa EYOF 2021 dostal medzi prioritné podujatia slovenského športu. Všetky dôležité body k EYOF schválilo mestské zastupiteľstvo. Košice dostanú k tomuto podujatiu dva moderné stánky - Národné tenisové centrum a multišportovú halu, spĺňajúcu kritériá na medzinárodné podujatia. Rekonštrukcia čaká aj športové objekty pre ďalšie športy.

Prezident SOV Anton Siekel ocenil a vyzdvihol spoluprácu mesta a kraja, pretože olympijské podujatie má veľký medzinárodný rozmer a on ako prezident národného olympijského výboru cíti veľkú zodpovednosť, ktorá si vyžaduje, aby sme všetci ťahali za jeden povraz. Verí, že podujatie v Košiciach zvládnu spoločne veľmi  úspešne. Prezident SOV prisľúbil pomoc pri rokovaniach na všetkých úrovniach a navrhol pravidelné stretávanie zástupcov prítomných subjektov.

Predseda KSK Rastislav Trnka prisľúbil ďalšiu spoluprácu najmä prostredníctvom plánovaných projektov, medzi ktoré patrí napríklad výstavba atletického osemdráhového štadiónu na Popradskej ulici, ale aj rekonštrukcia stredoškolského internátu na Jedlíkovej ulici. Zároveň vyjadril vôľu rozšíriť aktivity súvisiace s EYOF aj do iných regiónov Košického samosprávneho kraja a zapojiť tak aj obyvateľov iných miest a obcí do tohto projektu.

Člen exekutívy EOV Jozef Liba, ktorý sa zúčastnil na viacerých EYOF ako člen príslušnej komisie EOV, upozornil na dôležitosť vysvetľovať význam tohto podujatia na všetkých úrovniach mesta, kraja a vlády, pretože pre ďalšie pokolenia vďaka nemu ostanú športoviská, či internáty, ktoré budú ďalej využívať naši športovci, alebo návštevníci mesta. Mesto Košice a kraj navštívi počas EYOF viac ako šesťtisíc účastníkov, členov sprievodu a návštevníkov.