Športové aktuality
3 min. čítania

V Lausanne založili Medzinárodnú asociáciu olympijských zberateľov, do exekutívy zvolili predsedu SSOŠZ Branislava Deleja a vysoko ocenili slovenský odznak zo ZOH v Soči

Branislav Delej

LAUSANNE (SOV) - V Olympijskom múzeu v Lausanne sa 22. mája konal ustanovujúci kongres novej medzinárodnú organizácie zberateľov olympijských memorabílii s názvom AICO (Association Internationale des  Collectionneurs Olympiques - Medzinárodná asociácia olympijských zberateľov). Prípravný výbor AICO menovaný vedením Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pripravoval ustanovujúci kongres dva roky.

Na stretnutie boli ako zakladajúci členovia AICO pozvaní zástupcovia 19 národných organizácií zberateľov zo 17 krajín sveta (po dve boli z Talianska a z USA), ktorí spĺňali tvrdé kritériá stanovené MOV. Spomedzi množstva žiadateľov (len z Ázie sa prihlásili dve stovky záujemcov o členstvo, z Ruska šesťdesiat), prípravný výbor vybral iba tých 19 organizácií, ktoré sa mohli preukázať právnou subjektivitou, aspoň desaťročným pôsobením, uznaním zo strany príslušného národného olympijského výboru a zastrešením všetkých druhov zberateľov olympijských memorabílií.

Branislav Delej bol zvolený do exekutívy AICO a štyri roky bude pokladník asociácie.

Tieto prísne kritériá MOV splnila aj Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ), ktorú na kongrese zastupoval jej predseda Branislav Delej. SSOŠZ sa tak stala zakladajúcim členom AICO.

Potom podpísaní zakladateľskej listiny sa uskutočnili voľby do 5-člennej exekutívy AICO. Každý z 10 kandidátov odprezentoval organizáciu, ktorú zastupuje, aj sám seba. Pre nesprávne vyplnenie niektorých lístkov sa tajné voľby museli opakovať. Branislav Delej dosiahol významný diplomatický úspech, keď bol na štyri roky zvolený do exekutívy AICO. V nej následne dostal pozíciu pokladníka. Štyri z piatich postov v exekutíve získali Európania. Prezidentom AICO sa stal Poliak Roman Babut (Poľsko), viceprezidentmi Marc Maestrone z USA a Talian Gianni Galeotti, sekretárom Francúz Christophe Ait´Braham a pokladníkom Branislav Delej.

Novozvolená exekutíva sa hneď zišla na svojom prvom zasadnutí. Následne sa v lausannskom sídl

Mimoriadne vydarený odznak Slovenského olympijského tímu Soči.

e MOV zúčastnili na diskusii za okrúhlym stolom o budúcnosti olympijských zberateľov. Konštatovalo sa v nej, že kým filatelia sa v súvislosti s redukciou využívania poštového spojenia v porovnaní s minulosťou dostáva do úzadia, odznaky napredujú a sú najatraktívnejšie pre mladú generáciu.

O deň neskôr, 23. mája, sa v Lausanne uskutočnil jubilejný 20. ročník Svetového stretnutia olympijských zberateľov, ktoré organizuje MOV. V jeho úvode odznelo konštatovanie, že spomedzi odznakov národných olympijských tímov na februárových ZOH v Soči bol po výtvarnej stránke najkrajší slovenský odznak s maskotom nášho tímu kamzíkom Kamzom. Jeho autor je tradičný grafik slovenských olympijských materiálov Peter Buček. Je to ďalší veľký úspech slovenského olympizmu aj Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov.

OLOV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola