Šport a olympizmus
3 min. čítania

V parlamente je ďalšia novela zákona o športe i zmeny v zákone o Fonde na podporu športu

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
TASR/MICHAL SVÍTOK

Do Národnej rady Slovenskej republiky sa dostáva ďalšia novela Zákona o športe. Už na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína 2. septembra, by mali poslanci rokovať aj o novele zákona o fonde na podporu športu. Legislatívne návrhy nie sú vládne návrhy, ale poslanecké.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe predkladajú do legislatívneho procesu poslanci vládnej koalície Richard Nemec, Radovan Sloboda a Peter Vons. Naposledy sa právna norma, ktorú prijali v roku 2015, menila tento rok na začiatku júna a čiastočne rozviazala počas koronavírusovej doby ruky predovšetkým športovým zväzom. Najnovšia novela reaguje na zmenu kódexu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), ktorý sa na základe záväzkov Slovenskej republiky musí implementovať do slovenských právnych predpisov. „Vzhľadom na zmeny zavedené v rámci Kódexu a jeho štandardov v porovnaní s Kódexom 2015 a jeho štandardami je nutné uskutočniť novelu zákona o športe, ktorá reflektuje len na požiadavky Svetového antidopingového programu 2015, ktoré nie sú s ohľadom na Svetový antidopingový program 2021 upravené. Jedná sa predovšetkým o zavedenie nových skutkových podstát porušení antidopingových pravidiel, ako aj o potrebu prípravy inštitucionálneho oddelenia orgánov oprávnených vykonávať pôsobnosť v oblasti boja proti dopingu, kde súčasná úprava nevyhovuje požiadavkám Svetového antidopingového programu 2021 a jej ponechanie bez zmien by znamenalo status non-compliance, čiže nesúladu,“ uvádzajú poslanci v návrhovej správe.

Účinnosť novely zákona by mala byť k 1. januáru 2021. Zákon zavádza aj nové komisie pre konania vo veci dopingu, ktoré bude inštitucionálne nezávislé od národných športových zväzov i národnej antidopingovej agentúry. Okrem antidopingových predpisov bude novinkou v Zákone o športe podľa návrhu aj možnosť, aby samosprávne kraje mohli byť rovnako ako obce poberateľmi príspevkov na šport zo štátneho rozpočtu.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Radovan Sloboda, Richard Nemec, Roman Foltin, Marián Viskupič, Miroslav Žiak, Viera Leščáková a Igor Kašper. „Cieľom návrhu zákona je umožniť rozšírenie okruhu žiadateľov o príspevok na projekt a okruhu podpory, zníženie administratívy pri posudzovaní niektorých žiadosti a zefektívnenie pri nominovaní zástupcov príslušných organizácií do kolektívnych orgánov fondu na podporu športu. Zároveň pri výzvach, kde je možné žiadosť vyhodnotiť „administratívne“ na základe objektívnych overiteľných údajov možno upustiť od ich vyhodnocovania odbornou komisiou,“ uvádzajú predkladatelia novely.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV