SOŠV
6 min. čítania

V piatok 26. apríla sa uskutoční 56. valné zhromaždenie SOŠV s bohatým programom: slávnostným, ekonomickým aj volebným

Profile picture for user Soucek
Ľubomír
Souček
Ilustračná fotografia z decembrového 55. VZ SOV, ktoré schválilo transformáciu organizácie aj zmenu jej názvu na Slovenský olympijský a športový výbor.
Foto
Ján Súkup, Štartfoto

BRATISLAVA 17. apríla (SOŠV) – V piatok 26. apríla sa uskutoční 56. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) – vôbec prvé po vlaňajšej decembrovej transformácii Slovenského olympijského výboru na strešnú organizáciu slovenského športu s novým názvom. Rokovanie v kongresovej sále hotela NH Gate One sa začne o 9. hodine a má naozaj bohatý program.

Odovzdanie množstva ocenení a vyznamenaní

Prvá časť po rutinných úvodných bodoch a po prednesení správy prezidenta i generálneho sekretára SOŠV bude slávnostná. V jej rámci budú odovzdané vyznamenania aj výročné ocenenia SOŠV za rok 2018, ktorých udelenie v stredu 17. apríla schválil výkonný výbor.

Na prevzatie vyznamenaní je na VZ SOŠV pozvaných 30 osobností. Jeden z laureátov - predseda Klubu športových redaktorov SSN Tomáš Grosmann - je navrhovaný na prijatie za čestného člena SOŠV, o čom bude hlasovať plénum. Okrem toho bude odovzdaných aj dovedna desať výročných ocenení SOŠV – sedem pre športové osobnosti, jedno pre športový kolektív a dve pre právnické osoby.
Najlepšia slovenská gymnastka 20. storočia Marianna Némethová-Krajčírová si ďalej prevezme Diplom Medzinárodného olympijského výboru Ženy a šport.

Musuľbes si prevezme olympijské striebro z Pekingu

Na 56. VZ SOŠV sa po prvý raz v histórii zasadnutí najvyššieho orgánu nášho olympijského hnutia uskutoční ceremoniál dodatočného odovzdávania olympijskej medaily v rámci revízie pôvodných olympijských výsledkov a prerozdeľovania cenných kovov.

Zápasník David Musuľbes, ktorý vo voľnoštýliarskej superťažkej kategórii na OH 2008 v Pekingu vo farbách Slovenska získal pôvodne bronz, si z rúk členky MOV na Slovensku Danky Bartekovej prevezme striebornú olympijskú medailu. Získal ju v dôsledku dodatočnej diskvalifikácie pôvodného víťaza a svojho semifinálového premožiteľa Uzbeka Tajmazova. V roku 2017 pri dodatočnej analýze vzoriek medailistov z Pekingu totiž vyšlo najavo, že Tajmazov dopoval a výsledky olympijskej súťaže sa revidovali. Musuľbes postúpil o stupienok vyššie.

Hlasovať sa bude o 13 nových členoch SOŠV

Od 53. valného zhromaždenia SOV, ktoré sa uskutočnilo 26. januára 2018, má SOV 78 členov – z toho 66 právnických osôb a 12 fyzických osôb, ktoré disponujú spolu 114 hlasmi. Transformácia SOV na SOŠV, schválená na 55. VZ SOV 7. decembra 2018, umožnuje prijatie ďalších členov z radov zväzov neolympijských športov, ktoré predtým nespĺňali kritériá členstva v olympijskej rodine.

Výkonný výbor SOŠV v stredu schválil návrh svojej komisie na posudzovanie žiadostí o členstvo v SOŠV, ktorá odporučila prijať do radov organizácie tucet nových členov z radov občianskych združení – 11 národných športových zväzov a 1 národnú športovú organizáciu, ktorou je Klub slovenských turistov. Trinástym novým členom SOŠV by sa mala stať Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Z radov národných športových zväzov bude plénum hlasovať o prijatí týchto subjektov: Slovenská asociácia boccie (zastrešuje uznané športy boccia a boule lyonnaise), Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja, Slovenská asociácia korfbalu, Slovenská motocyklová federácia, Slovenská muaythai asociácia, Slovenská skialpinistická asociácia, Slovenský bridžový zväz, Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika (letecké športy), Slovenský zväz dráhového golfu, Slovenský zväz kickboxu a Slovenský zväz psích záprahov.

Aj o alternatívnom dejisku letného EYOF 2021 namiesto Košíc

Už v júli 2021 sa na Slovensku má uskutočniť XVI. letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF). Ako je známe, Košice, ktoré mali toto podujatie hostiť, sa jeho organizácie pred niekoľkými týždňami zriekli. Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba predloží plénu informáciu o aktuálnej situácii v súvislosti s hľadaním náhradného dejiska tohto veľkého multišportového podujatia.

Schváliť dejisko letného EYOF 2021 (namiesto Košíc) na slovenskom území je v právomoci valného zhromaždenia SOŠV, ale vzhľadom na špecifickosť situácie, ktorá je pod tlakom času takmer kritická a vyžaduje si ešte ďalšie rokovania, môže plénum rozhodnutím v tejto veci poveriť výkonný výbor. Záujem o usporiadanie podujatia prejavilo päť miest. Z nich v hre zostávajú tri - Banská Bystrica so Zvolenom, Žilina a Šamorín.

Ďalšie významné témy rokovania

Ďalšie témy rokovania sa viažu na oblasť ekonomiky. V rámci malej úpravy Stanov SOŠV sa bude schvaľovať marketingový emblém organizácie. Prezident SOŠV Anton Siekel predloží návrh na založenie obchodnej spoločnosti v zmysle čl. V, bod 8, písm. b) Stanov SOŠV. Výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi uvedie výročnú správu SOŠV, Slovenskej olympijskej marketingovej (SOM), a.s., a Nadácie SOV za rok 2018, ktorá zahŕňa aj správu o hospodárení SOŠV. So správou, ktorú bude plénum schvaľovať, sa môžete zoznámiť cez linku uvedenú pod článkom.

Ako predseda predstavenstva SOM, a.s., bude Gábor Asványi osobitne informovať o správe SOM, a.s., za rok 2018. Správu Nadácie SOV za rok 2018 predloží predseda jej správnej rady Dušan Guľáš, so správami dozorných rád SOŠV aj SOM, a.s., pred plénum predstúpi ich predseda Ján Mižúr.

Na záver ekonomického bloku sa bude schvaľovať rozpočet SOŠV na rok 2019.

Doplnková voľba jedného člena výkonného výboru

Pred úplným záverom rokovania sa ešte uskutočnia doplnkové voľby jedného člena výkonného výboru SOŠV. Členstva sa výkonnom výbore sa totiž v januári vzdal dovtedajší viceprezident SOŠV Jozef Gӧnci, ktorý v januári nastúpil do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre oblasť športu.

Do volieb na obsadenie ním uvoľneného miesta vo výkonnom výbore sa ako kandidáti prihlásili dvaja čelní reprezentanti zimných športov – prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút a prezident Slovenského zväzu biatlonu Tomáš Fusko.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri