Aktuality

V rámci projektu Nitra – Európske mesto športu dostane 14 nitrianskych základných škôl nové športové vybavenie na gymnastiku

SGF
Ilustračné foto SGF

Nitra (SGF) - Slovenská gymnastická federácia (SGF) v spolupráci s mestom Nitra, ktoré nesie tento rok titul Európske mesto športu, prináša do miestnych základných škôl nový pohľad na vyučovanie telesnej výchovy vrátane vybavenia telocviční atraktívnym a bezpečným gymnastickým náradím určeným pre základné školy. Cieľom projektu je zastaviť negatívny trend znižovania pohybovej zdatnosti detí, motivovať ich k športovaniu a zatraktívniť pre ne prostredie v telocvičniach. Žiaci sa tak môžu tešiť na moderné gymnastické náradie a pedagógovia na odbornú pomoc a podporu školiteľov zo SGF.

Pohybová úroveň detí za posledné roky klesá z dôvodu zníženia pohybových aktivít v rodinách i na  školách. Navyše sa gymnastika v poslednom čase vytráca aj z vyučovacieho procesu. SGF identifikovala ako jeden z dôvodov slabé vybavenie telocviční gymnastickým náradím. „Jedným z našich kľúčových cieľov je rozširovať spoluprácu s deťmi a mládežou, preto sa v rámci svojho programu Gymnastika pre všetkých snažíme dlhodobo spolupracovať na zlepšení vybavenia, ako aj úrovne športového vzdelávania na školách. Partnerstvo s mestom Nitra nám tento rok umožní zabezpečiť potrebné materiálne vybavenie pre školy a poskytnúť vyučujúcim odborné zastrešenie,“ hovorí prezident SGF Ján Novák. Podľa neho je motivujúce prostredie jedným z rozhodujúcich faktorov, ako pritiahnuť deti k pohybu a vytvoriť im bezpečné a atraktívne podmienky na cvičenie. Zároveň je to aj zaujímavá príležitosť pre pedagógov, ktorých zástupcovia SGF vyškolia v rámci svojich metodických seminárov, ako náradie správne používať pri cvičení s deťmi.

Iniciatíva nadväzuje na minuloročnú úspešnú spoluprácu s Banskou Bystricou, ktorá v rámci spolupráce so Slovenskou gymnastickou federáciou v minulom roku vybavila novým gymnastickým náradím 11 základných škôl v meste. „Budeme samozrejme radi, keď sa nám podarí projekt v budúcnosti rozšíriť aj na ďalšie mestá. Gymnastika je základ pohybovej prípravy nielen pre vrcholovú gymnastiku, ale aj ako pohybovú prípravu pre iné športové odvetvia a v neposlednom rade aj pre zdravý život a dobrú kondíciu každého jedného človeka. Preto jej opodstatnenie vidíme už v detskom veku,“ vysvetľuje generálna sekretárka SGF Monika Šišková.

Mesto Nitra vyčlenilo na podporu tohto projektu 35-tisíc eur.  Medzitým mesto dostalo aj dotáciu z rezervy predsedu vlády SR na nákup športového vybavenia – lopty, náradie a pod. nielen na ZŠ, ale aj na materské školy. Ako uviedol primátor Jozef Dvonč, šport má v meste pevnú tradíciu, vyrástlo tam množstvo špičkových reprezentantov a podpora pohybu patrí medzi priority mesta. „Investície do športového rozvoja detí považujem za zmysluplné a prínosné, preto vítame spoluprácu so Slovenskou gymnastickou federáciou. Verím, že aj vďaka tomuto projektu naštartujeme chuť aktívne sa hýbať a športovať u najmladšej generácie. Ktovie, možno práve vďaka dobre vybaveným telocvičniam z brán našich škôl vyjdú napríklad budúci skvelí Tóthovci, Stümpelovci či Moravčíkovci,“ hovorí primátor.

Nové prístupy v pedagogickej praxi chce SGF predstaviť v rámci odborných školení a seminárov pre učiteľov telesnej výchovy. „Fakt je, že pohybová zdatnosť detí dlhodobo klesá. Dnes je pre žiakov problém spraviť aj obyčajný kotúľ. Nové gymnastické náradie je veľmi pekné, moderné a zároveň aj bezpečné, keďže nemá žiadne kovové a drevené prvky.  Myslím, že sa deťom bude páčiť a nebudú sa báť na ňom cvičiť. Ak sa navyše všetci učitelia naučia ako s ním pracovať, budeme mať určite všetci radosť a prispejeme k zdravému a šťastnému vývoju našich detí,“ hovorí učiteľka 1. stupňa s aprobáciou telesnej výchovy na ZŠ Tulipánová Mária Hollá, ktorá je zároveň trénerkou modernej gymnastiky na športovom gymnáziu v Nitre.