Šport a olympizmus
2 min. čítania

Víťazi Vedomostného kvízu o olympijských hrách

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) spustil v mesiaci máj v rámci Virtuálnej štafety „Pripravení na Tokio“ vedomostný kvíz na tému olympijských hier. Kvíz trval od 3. do 31. mája a bol určený pre žiakov základných a stredných škôl v troch vekových kategóriách: do 10 rokov, 11 až 14 rokov a 15 až 18 rokov. Celkovo sa do kvízu zapojilo 520 súťažiacich, ktorí mali k dispozícii maximálne 20 kvízov po 10 otázok, v rámci ktorých mohli získať maximálne 200 bodov. Otázky boli zamerané na oblasť olympijských hier, olympijskej symboliky i olympijských maskotov.

Ocenení vecnou cenou budú piati najlepší súťažiaci s najvyšším dosiahnutým počtom bodov.

Ocenení v kategórii do 10 rokov:

Nela Miklošová, ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce

Jana Čontofalská, ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce

Alex Ladomirjak, ZŠ Teodora Moussona Michalovce

Ivana Ižold, ZŠ s MŠ Rybník

Soňa Havranová, ZŠ s MŠ Rybník

Ocenení v kategórii od 11 do 14 rokov:

Damien Pavel Frgolec, Stredná športová škola Košice

Kristína Čižmárová, ZŠ Severná, Moldava nad Bodvou

Lukáš Balog, ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce

Mária Balogová, ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce

Lukáš Greš, CZŠ sv. Egídia Bardejov

Lívia Moravcová, ZŠ Tomášikova Košice

Ocenení v kategórii od 15 do 18 rokov:

Bruno Benedik, Stredná športová škola Košice

Kristína Brišová, Stredná športová škola Košice

Nikola Valečková, Stredná športová škola Košice

Ján Uchaľ, Gymnázium P. Horova Michalovce

Simona Gaborová, ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce

Buďte pripravení zažiariť
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri