SOŠV
Martin
3 min. čítania

Víťazom súťaže „Šport je šanca" pre rok 2019 sa stal projekt „Na koni - hravo a zdravo"

Súťaž „Šport je šanca 2019" vyhral projekt „Na koni - hravo a zdravo". Poukaz v hodnote 1000 eur na nákup športového materiálu si víťazi súťaže slávnostne prevzali na valnom zhromaždení Združenia olympijských klubov SR v Martine. Na snímke Slavomíra Necelová a Martin Necela z OZ Voltiland.
Foto
SOŠV - Andrej Galica

Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru už po druhý raz vypísal súťaž „Šport je šanca.” Víťazom sa stal projekt Na koni – hravo a zdravo. 

Cieľom projektu „Šport je šanca” je pomocou športovcov a prostredníctvom športových aktivít zvýšiť zapojenie znevýhodnených skupín do športového hnutia, napomáhať vzájomnému dialógu a podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti (etnickými, náboženskými), bojovať proti dopingu aj proti všetkým druhom násilia a rasizmu, neznášanlivosti a diskriminácie, podporiť sociálne začlenenie a rovnaké príležitosti v športe, ako aj prispieť k podpore ochrany a obnovy životného prostredia a k zlepšeniu jeho kvality.

Klub fair play SOŠV vyberal z 12 projektov

Do súťaže sa tento rok prihlásilo 12 projektov, z ktorých členovia kolégia Klubu fair play SOŠV navrhli oceniť projekt Na koni – hravo a zdravo, ktorý realizuje občianske združenie Voltiland. Projekt spočíva v krúžku pohybovej prípravky na koni pre deti klientov krízového centra Arcidiecéznej charity v Košickej Novej Vsi. Poukaz v hodnote 1000 eur na nákup športového materiálu si víťazi súťaže slávnostne prevzali na valnom zhromaždení Združenia olympijských klubov SR v Martine. „Naše občianske združenie a zároveň i športový klub sa venuje trénovaniu voltíže, ako aj rekreačného jazdenia na koni. Realizujeme i pohybové prípravky pre najmenších. V rámci nášho kurzu sme deťom v projekte priblížili, čo sa u nás deje. Učili sa základy voltíže, manipulácie s koňmi, čistenia, ale aj gymnastickej prípravky. Absolvovali všetko, čomu sa štandardne venujú deti v našom klube,” priblížila projekt Slavomíra Necelová z občianskeho združenia Voltiland. 

Chuť pokračovať ďalej

Deti z rodín, ktoré sú klientmi krízového centra, sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii. Rodiny sa často potýkajú so slabým ekonomickým zázemím, a preto je pre rodičov náročné zabezpečiť deťom rôznorodé voľnočasové aktivity. Práve preto sa organizátori projektu rozhodli poskytnúť deťom možnosť spoznať v rámci krúžku krásu jazdeckého športu a cez pohybovú prípravku im pomôcť zlepšiť fyzickú kondíciu a naučiť ich nové zručnosti. „V projekte by sme radi pokračovali, no hlavnou otázkou je, či sa nám podarí získať dostatok financií. Náš ranč sa nachádza v Janovníku a finančná situácia rodičom nedovoľuje, aby k nám svoje deti dopravovali sami. Momentálne hľadáme spôsob, ako zafinancovať aspoň dopravu pre deti. Ak sa nám to podarí, radi by sme pokračovali,” dodala Slavomíra.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque