SOŠV
Martin
3 min. čítania

Víťazom súťaže „Šport je šanca" pre rok 2019 sa stal projekt „Na koni - hravo a zdravo"

Súťaž „Šport je šanca 2019" vyhral projekt „Na koni - hravo a zdravo". Poukaz v hodnote 1000 eur na nákup športového materiálu si víťazi súťaže slávnostne prevzali na valnom zhromaždení Združenia olympijských klubov SR v Martine. Na snímke Slavomíra Necelová a Martin Necela z OZ Voltiland.
Foto
SOŠV - Andrej Galica

Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru už po druhý raz vypísal súťaž „Šport je šanca.” Víťazom sa stal projekt Na koni – hravo a zdravo. 

Cieľom projektu „Šport je šanca” je pomocou športovcov a prostredníctvom športových aktivít zvýšiť zapojenie znevýhodnených skupín do športového hnutia, napomáhať vzájomnému dialógu a podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti (etnickými, náboženskými), bojovať proti dopingu aj proti všetkým druhom násilia a rasizmu, neznášanlivosti a diskriminácie, podporiť sociálne začlenenie a rovnaké príležitosti v športe, ako aj prispieť k podpore ochrany a obnovy životného prostredia a k zlepšeniu jeho kvality.

Klub fair play SOŠV vyberal z 12 projektov

Do súťaže sa tento rok prihlásilo 12 projektov, z ktorých členovia kolégia Klubu fair play SOŠV navrhli oceniť projekt Na koni – hravo a zdravo, ktorý realizuje občianske združenie Voltiland. Projekt spočíva v krúžku pohybovej prípravky na koni pre deti klientov krízového centra Arcidiecéznej charity v Košickej Novej Vsi. Poukaz v hodnote 1000 eur na nákup športového materiálu si víťazi súťaže slávnostne prevzali na valnom zhromaždení Združenia olympijských klubov SR v Martine. „Naše občianske združenie a zároveň i športový klub sa venuje trénovaniu voltíže, ako aj rekreačného jazdenia na koni. Realizujeme i pohybové prípravky pre najmenších. V rámci nášho kurzu sme deťom v projekte priblížili, čo sa u nás deje. Učili sa základy voltíže, manipulácie s koňmi, čistenia, ale aj gymnastickej prípravky. Absolvovali všetko, čomu sa štandardne venujú deti v našom klube,” priblížila projekt Slavomíra Necelová z občianskeho združenia Voltiland. 

Chuť pokračovať ďalej

Deti z rodín, ktoré sú klientmi krízového centra, sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii. Rodiny sa často potýkajú so slabým ekonomickým zázemím, a preto je pre rodičov náročné zabezpečiť deťom rôznorodé voľnočasové aktivity. Práve preto sa organizátori projektu rozhodli poskytnúť deťom možnosť spoznať v rámci krúžku krásu jazdeckého športu a cez pohybovú prípravku im pomôcť zlepšiť fyzickú kondíciu a naučiť ich nové zručnosti. „V projekte by sme radi pokračovali, no hlavnou otázkou je, či sa nám podarí získať dostatok financií. Náš ranč sa nachádza v Janovníku a finančná situácia rodičom nedovoľuje, aby k nám svoje deti dopravovali sami. Momentálne hľadáme spôsob, ako zafinancovať aspoň dopravu pre deti. Ak sa nám to podarí, radi by sme pokračovali,” dodala Slavomíra.

SportJeSanca
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV