Šport a olympizmus
3 min. čítania

Vláda schválila návrh novely o Fonde na podporu športu i nového člena správnej rady

(pp, tasr)

Fond na podporu športu by už nemal na vyhodnotenie výziev povinne zriaďovať odborné komisie, zrušiť by sa mali aj športové poukazy. Novým členom správnej rady bude na základe súhlasu vlády vedúci legislatívno-právneho oddelenia Slovenského futbalového zväzu Lukáš Pitek.

Zmeny náplne činností Fondu na podporu športu vyplývajú z návrhu novely zákona o Fonde na podporu športu, ktorú v stredu schválila vláda. Návrh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR prináša zmeny v štruktúre orgánov fondu.

Po novom má prebrať výkonnú právomoc od správnej rady riaditeľ fondu, ktorý sa zároveň stáva ďalším orgánom inštitúcie. „Riaditeľa vymenúva a odvoláva správna rada na základe výberového konania,“ priblížili predkladatelia.

Zmeny sa týkajú aj 11-člennej správnej rady, členov tohto orgánu už nebude menovať vláda, ale minister školstva. Zároveň nominantov za Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), Slovenský paralympijský výbor (SPV), Slovenský futbalový zväz a Slovenský zväz ľadového hokeja musí schváliť najvyšší orgán príslušnej športovej organizácie. Po novom už kandidát na člena správnej rady nemusí spĺňať podmienku riadiacej či odbornej praxe v oblasti športu.

„Aplikačná prax preukázala, že na rozhodovanie správnej rady nie je takáto prax nevyhnutná,“ objasnili predkladatelia.

Momentálne členov správnej rady schvaľuje vláda, ktorá mala na programe stredajšieho rokovania aj jednu zmenu personálnu zmenu v orgáne Fondu. Doterajšia členka správnej rady Fondu na podporu športu Mária Berdisová sa vzdala funkcie dňom 31. 1. 2022. Slovenský futbalový zväz navrhol v súlade so zákonom na uvoľnené miesto vymenovať Lukáša Piteka. Vláda s týmto návrhom súhlasila.

Znížiť sa má tiež počet členov dozornej rady z doterajších piatich na troch, pričom sa menia inštitúcie, ktoré navrhujú členov dozorného orgánu – nebude to už SOŠV a SPV, ale Ministerstvo financií SR a Najvyšší kontrolný úrad SR.

„Zámerom je, aby neboli členmi dozornej rady nominanti športových organizácií, ktoré sú prijímateľmi finančných prostriedkov a príspevkov z fondu,“ dodali predkladatelia.

Na hodnotenie výziev už nebude obligatórne potrebné zriaďovať hodnotiace komisie. „Podľa doterajšieho právneho stavu sa museli odborné komisie zriaďovať obligatórne, pričom aj keď sa výzvy doposiaľ vypisovali najmä na športovú infraštruktúru, na fonde boli zriadené aj ďalšie odborné komisie, ktoré nevykonávali žiadnu činnosť. Touto zmenou sa dosiahne zvýšenie efektivity a aj odbornosti posudzovania a hodnotenia žiadostí o príspevky profesionálnymi zamestnancami kancelárie fondu,“ vysvetlil rezort školstva.

Návrh novely tiež upravuje percento, ktoré je fond povinný použiť na podporu výstavby a modernizácie športovej infraštruktúry či organizáciu významných súťaží. Mení sa zo súčasných 95 na 85 percent.

„Dôvodom tejto zmeny je skutočnosť, aby viac prostriedkov mohlo ostať na prípadnú mimoriadnu podporu a podporu rozvoja pohybových aktivít a športu mládeže do 18 rokov veku,“ vysvetlilo MŠVVŠ.

Navrhuje sa aj zrušenie športových poukazov. „Doterajšia úprava sa javí ako nevyhovujúca. Zároveň sa plánujú zaviesť voľnočasové poukazy na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže formou poukazov, a to samostatným zákonom,“ dodáva ministerstvo.

Novela má platiť od júna 2022, dovtedy ju musí ešte schváliť aj parlament.

Fond na podporu športu kreovali v závere roka 2019. Jeho cieľom je zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, ale aj športu pre všetkých, i zdravotne znevýhodnených ľudí.

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV