Šport a olympizmus
3 min. čítania

Vláda schválila s pripomienkami návrh Zákona o športe

Foto
TASR/MARTIN BAUMANN

Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu ostanú zachované, zmeny sa však dotknú percentuálneho rozdelenia štátneho príspevku. Vyplýva to z návrhu nového zákona o športe, ktorý v piatok schválila s pripomienkami vláda. Nový zákon o športe by mal platiť od septembra.

MŠVVaŠ predložilo úplne nový zákon o športe. Komplexná úprava doterajšej legislatívy vyplynula podľa rezortu z výsledkov pripomienkovania predchádzajúceho návrhu novely existujúcej právnej úpravy vrátane potreby zohľadniť aplikačnú prax. Cieľom je zjednodušiť zákon a zlepšiť jeho prehľadnosť a zrozumiteľnosť, rovnako tak administratívnu záťaž a zvýšiť transparentnosť.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania prišlo k návrhu zákona 652 pripomienok, z toho bolo 44 zásadných. Ministerstvo akceptovalo 257 pripomienok (25 zásadných), čiastočne akceptovalo 55 (1) a neakceptovalo 326 (8). Pripomienky zaslalo 40 subjektov a 68 prišlo od verejnosti.

VLÁDNY MATERIÁL ZÁKONA O ŠPORTE

Futbal a hokej sa vracajú do vzorca

Jedna z hlavných zmien novely, ktorý predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, sa týka futbalu a hokeja. „Vracajú sa do vzorca na výpočet podielu príspevku, nebudú mať garantovaný minimálny podiel (17 percent pre futbal a 13 percent pre hokej - pozn. TASR),“ potvrdili predkladatelia z rezortu. Upozorňujú, že zákonom a novou definíciou uznaného športu sa zväčší počet financovaných športov, oddelí sa tiež financovanie zdravotne hendikepovaných športovcov.

„Zvyšuje sa tiež podiel pre Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Slovenský paralympijský výbor (SPV) v rokoch, keď sa konajú olympijské a paralympijské hry. Zákonom sa tiež určuje minimálny dvojpercentný podiel financií do školského športu,“ upozornilo ministerstvo školstva. Návrh tiež jasnejšie stanovuje príspevok pre turistické značenie. „Ministerstvo školstva túto aktivitu financuje mnoho rokov. Ale až teraz sa zákonom definuje minimálny objem financií na tento účel,“ vysvetlil rezort.

Na financovanie športu zo zdrojov štátneho rozpočtu sa podľa legislatívneho návrhu použijú prostriedky v kapitole MŠVVaŠ, odvod z prevádzkovania lotériových hier a prostriedky z iných rozpočtových kapitol.

Zákon o športe garantuje prostriedky pre FNPŠ i Školský šport

Z alokácie schválenej na šport v kapitole rezortu školstva okrem prostriedkov pre Fond na podporu športu a prostriedkov na príspevok za zásluhy v oblasti športu sa na poskytnutie príspevku národným športovým zväzom navrhuje 82 percent z celkovej vyčlenenej sumy.

Päť percent bude určených najúspešnejším reprezentantom, 4,5 percenta bude tvoriť príspevok na súťažný šport zdravotne znevýhodnených vrátane financií pre top športovcov so zdravotným hendikepom.

SOŠV dostane z celkového objemu financií 2,6 percenta v roku, v ktorom sa koná olympiáda, a 2,4 percenta v neolympijských rokoch. Podobne SPV dostane v roku, keď sa koná paralympiáda, 1,3 percenta z alokácie, a v rokoch, keď sa hry nekonajú, 1,2 percenta.

Z celkovej sumy má dvojpercentný podiel garantovaná podpora školského športu a v objeme 0,3 percenta tiež značenie turistických trás.

Stanovený je aj podiel pre samotný rezort školstva na úlohy ministerstva v oblasti športu, 2,6 percentá z alokácie to bude v rokoch, v ktorých sa nekonajú olympijské a paralympijské hry, 2,3 percenta v rokoch konania týchto podujatí.

OLOV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV