Športové aktuality
3 min. čítania

Vo veku 71 rokov náhle zomrel popredný telovýchovný lekár Tibor Marček, šéflekár slovenských výprav na OH 1996 a 2000

SOV
alt

BRATISLAVA (SOV) – V nedeľu 10. júna v nemocnici v Trenčíne po krátkej chorobe vo veku 71 rokov náhle zomrel doc. MUDr. Tibor Marček, CSc., mimoriadny profesor – šéflekár slovenských výprav na OH 1996 v Atlante a na OH 2000 v Sydney.

Rodák z Trnavy Tibor Marček (nar. 13. apríla 1941) vyštudoval všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Masarykovej university v Brne a po špecializačnej atestácii v odbore interná medicína získal v roku 1976 nadstavbová atestácia v odbore telovýchovné lekárstvo. Od roku 1969 nepretržite pôsobil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (veľa rokov ako prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva Fakultnej nemocnice UK s poliklinikou), okrem toho aj na ďalších pracoviskách. V roku 1985 ho menovali za docenta a v roku 2004 za mimoriadneho profesora v odbore telovýchovné lekárstvo.

Desať rokov bol Tibor Marček člen lekárskej komisie SOV a rokoch 1994 - 2000 hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre telovýchovné lekárstvo. Dlhé roky pôsobil ako člen výboru Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva. Vyvíjal aj rozsiahlu vedecko-publikačnú činnosť a prednášal na viacerých odborných kongresoch v zahraničí, zameraných na telovýchovné lekárstvo. Jeho pôsobenie bolo ocenené Zlatou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti, Zlatou medailou Lekárskej fakulty UK, aj Striebornou medailou Univerzity Komenského.

Česť jeho pamiatke!

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri