Šport a olympizmus
Oznamy
3 min. čítania

Voľby prezidenta i ďalších orgánov SOŠV sa uskutočnia 15. októbra 2021

SOŠV
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Voľby prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru, členov výkonného výboru i dozornej rady sa uskutočnia v piatok 15. októbra 2021 počas 60. valného zhromaždenia SOŠV v bratislavskom hoteli Gate One. Termín volieb potvrdil na štvrtkovom 305. zasadnutí výkonný výbor SOŠV. 

Posledné volebné valné zhromaždenie sa konalo v novembri 2016. Vlani po presune olympijských hier v Tokiu z leta 2020 na prelom júla a augusta 2021 sa členovia VZ rozhodli využiť možnosť a predĺžili mandát orgánom SOŠV o jeden rok na obdobie po skončení Hier XXXII. olympiády.

Členovia SOŠV majú teraz tri týždne na podávanie vlastných návrhov do orgánov SOŠV. Na 60. valnom zhromaždení sa budú tajným hlasovaním voliť prezident, deviati členovia výkonného výboru, ombudsman, predseda dozornej rady (je zároveň i kontrolórom SOŠV) i dvaja jej členovia. V piatok 15. októbra sa bude rozhodovať aj o menách maximálne piatich významných osobností slovenského športu a olympijského hnutia, ktoré sa stanú členmi pléna SOŠV. Funkčné obdobie nových orgánov SOŠV (s výnimkou predsedu a členov DR SOŠV) je do konania najbližšieho valného zhromaždenia po ukončení olympijských hier 2024 v Paríži.

Podľa Stanov SOŠV sa musí volebné valné zhromaždenie uskutočniť spravidla do štyroch rokov po predchádzajúcom. V odôvodnených prípadoch môže valné zhromaždenie uznesením posunúť termín až do troch mesiacov po uplynutí štvorročného obdobia. Vo výnimočných prípadoch môže VZ SOŠV schváliť posun dátumu volieb tak, aby sa uskutočnili najneskôr do jedného roka od ukončenia riadneho funkčného obdobia orgánov SOŠV, t. j. najneskôr do piatich rokov po predchádzajúcom VZ.

Právo hlasovať budú mať 15. októbra len členovia SOŠV. Každý člen SOŠV má právo navrhnúť vlastných kandidátov do volených orgánov SOŠV. Návrhy musia byť podané písomne na kandidačných lístkoch na sekretariát SOŠV najneskôr do štrnástich dní pred dátumom konania valného zhromaždenia. Uzávierka kandidatúr je 1. októbra o 17.00 h. Následne ich prerokuje a schváli výkonný výbor SOŠV a menoslov kandidátov vrátane navrhovateľa zverejní sekretariát SOŠV na webovom sídle www.olympic.sk najneskôr tri dni pred dňom konania volieb.

Každý člen SOŠV môže na každú funkciu navrhnúť len jedného kandidáta, ktorý musí dať na kandidatúru písomný súhlas.

Tagy
zuzana
Tokio 2020
Tokio 2020
K4 Tokio 2020
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri