Šport a olympizmus
Oznamy
3 min. čítania

Vyhlásenie našej olympijskej a športovej obce k aktuálnej situácii v slovenskom športe

SOŠV, komisia športovcov, olympijské kluby a športová obec
Foto
TASR/RADOVAN STOKLASA

„Slovenský olympijský a športový výbor, komisia športovcov SOŠV, zástupcovia regionálnych olympijských klubov i slovenská športová obec so znepokojením sledovali doterajšiu nečinnosť štátu smerom k záchrane slovenského športu v súčasnej pandemickej dobe. Kompetentných ku konaniu zjavne prebrali až protesty hokejistov, futbalistov, basketbalistov i negatívne reakcie fanúšikov aj celej športovej obce na ich doterajšiu nečinnosť.

Oprávnene sa všetci, ktorí pracujeme v športe, pýtame kompetentných, aké kroky na pomoc športu podnikali doteraz? Čo robili predchádzajúcich šesť mesiacov? Prečo nerokovali so športovým hnutím a neprinášali riešenia? Prečo doteraz nehľadali na rozdiel od iných rezortov financie na pomoc? Koronakríza tu nie je prvý týždeň, máme ju tu už pol roka.

Aj keď sme videli veľkú ochotu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pomáhať ostatným zložkám, ktoré zastrešuje, o športe bolo dlho ticho. Športové kluby i osoby pracujúce v športe sú však rovnako dôležitá súčasť našej spoločnosti.

Slovenský olympijský a športový výbor viackrát ponúkol pri osobných stretnutiach so zástupcami ministerstva, ale aj oficiálnym listom, svoj odborný potenciál a profesionálne skúsenosti, ktoré by pomohli pri stanovení východísk a riešení pre slovenský šport a zachránili ho pred krachom a úpadkom. Vyzývali sme kompetentných a predovšetkým štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára, aby sme spoločne hľadali spôsoby, ako niečo urobiť rýchlo a systematicky, a aby sme nepočúvali frázy, že sa nič nedá a nesmie.

Športová obec mala rozpracované návrhy kompenzačných i stimulačných mechanizmov inšpirovaných praxou v okolitých krajinách a postavených na modeloch priemernej návštevnosti a priemernej ceny vstupeniek, ktoré by pomohli aj slovenskému profesionálnemu športu.

Až doteraz o pomoc či rokovania nebol záujem, aj keď štátny tajomník Ivan Husár pri nástupe do funkcie viackrát zopakoval, že jeho hlavným partnerom pri komunikácii so športovým hnutím je práve Slovenský olympijský a športový výbor.

Vítame, že sa začalo s prípravami schémy pomoci pre slovenský šport. Žiaľ, opäť sa pripravuje bez užšej spolupráce s celým športovým hnutím. Prečo štátny tajomník nepozval na prezentáciu zástupcov Slovenského olympijského a športového výboru?

Všetci chceme pomáhať športu, pomáhajme preto spoločne a úprimne, správajme sa úprimne, odhoďme rôzne osobné animozity. Dnes to nemá byť o jednotlivcoch, ale predovšetkým o spoločnej pomoci.

Začnime preto, spoločne štát i športové hnutie, hľadať obojstranne rešpektovaný model na financovanie strát, vzniknutých obmedzeniami športovej činnosti a športových podujatí. Nájdime spoločne systém kompenzácií, aby sa šport udržal pri živote a mohol sa pripraviť na ďalší rozvoj v postkoronavírusovom období. Veď súčasné investície sa štátu v budúcnosti výrazne vrátia.

Slovenský olympijský a športový výbor ako strešná organizácia slovenského športu naďalej deklaruje svoju pripravenosť a ochotu podieľať sa na príprave opatrení, ktoré by v súčasnej ťažkej situácii mali pomôcť slovenskému športu, najmä klubom a samotným športovcom.“

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri