Šport a olympizmus
2 min. čítania

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Môj olympijský deň"

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) zorganizoval v uplynulých dňoch výtvarnú súťaž pre žiakov materských, základných a stredných škôl pod názvom "Môj olympijský deň".

S potešením konštatujeme, že tento rok sa do súťaže zapojilo 73 subjektov (prevažne základných škôl), ktoré nám zaslali dovedna 880 výtvarných prác. Porota tak mala opäť veľmi náročnú úlohu vybrať z toľkých diel víťazov.

Súťaž prebiehala v štyroch vekových kategóriách: do 6 rokov, do 10 rokov, od 10 do 15 rokov a od 15 do 18 rokov.

Nižšie uvádzame mená víťazov v jednotlivých kategóriách, ktorí od SOŠV dostanú vecné ceny:

I. kategória do 6 rokov

1. miesto: Michaela Rendošová, MŠ Karadžičova Bratislava

2. miesto: Emília Šiková, MŠ Kysucká Senec

3. miesto: Filip Gibej, MŠ ul. Ľ. Štúra Svidník

II. kategória do 10 rokov

1. miesto: Soňa Bušovská, ZŠ Komenského Smižany

2. miesto: Zuzana Markechová, ZŠ M. Rázusa Zvolen

3. miesto: Olívia Kosieradzká, ZŠ J.G. Tajovského Senec

III. kategória od 10 do 15 rokov

1. miesto: Michaela Uhnáková, ZŠ s MŠ Rybník

2. miesto: Aneta Poracká, ZUŠ F. Schuberta Želiezovce

3. miesto: Sofiya Kindyaková, SZŠ Zadunajská Bratislava

IV. kategória od 15 do 18 rokov

1. miesto: Letícia Keleová, Spojená škola, Špeciálna základná škola internátna Okoč

2. miesto: Kristína Árendášová, ZŠ Tlmače

Buďte pripravení zažiariť
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri