Šport a olympizmus
1 min. čítania

Vyhodnotenie výzvy o návrhoch olympijského oblečenia v rámci Virtuálnej štafety "Pripravení na Tokio"

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) vyhlásil 16. mája ďalšiu z výziev v rámci Virtuálnej štafety "Pripravení na Tokio", ktorá bola zameraná na vytvorenie návrhov olympijskej kolekcie oblečenia. Do výzvy sa mohli zapojiť žiaci materských, základných a stredných škôl.

Do výzvy sa zapojilo 13 subjektov, ktoré poslali dovedna viac ako 100 návrhov.

SOŠV sa rozhodol udeliť tri ceny bez určenia poradia:

MŠ a ZŠ Bojnice - žiaci pod vedením pedagogičky pani učiteľky Heleny Herákovej

MŠ a ZŠ v Zuberci - žiaci pod vedením pedagogičky pani učiteľky Beáty Jurinovej

MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa, elokované pracovisko Za vodou

Špeciálna cena pôjde do Gymnázia Pierra de Coubertin v Piešťanoch študentke Kláre Márii Švorcovej

Ocenení získavajú od SOŠV vecné ceny.

Výhercom srdečne gratulujeme!

Buďte pripravení zažiariť
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri