Športové
3 min. čítania

Významná osobnosť slovenského športu Milan Kručay oslavuje osemdesiatku

(jac)
Milan Kručay (vpravo) si na tohtoročnom 48. valnom zhromaždení SOV prevzal z rúk prezidenta SOV Františka Chmelára Strieborný odznak SOV za výrazný prínos pre olympijské hnutie a šport.
Foto
JÁN SÚKUP

PREŠOV 9. decembra (jac) - Desiateho decebra oslavuje významné životné jubileum – 80. narodeniny – významná osobnosť slovenského športu, PhDr. Milan Kručay, PhD. Bol výborný plavec, ako prvý v bývalom Československu zaplával krauliarsku stovku pod minútu (v Plzni v roku 1956 dosiahol čas 59,9 s). Bol viacnásobný plavecký majster Československa, päť rokov čs. reprezentant, držiteľ dvoch československých rekordov a člen oddielových štafiet, ktoré dosiahli päť čs. rekordov. Vo vodnom póle zase získal v roku 1957 v tíme UK Bratislava majstrovský titul.

Počas Kručayovho najlepšieho pretekárskeho obdobia ho trénersky viedol neskorší slovenský minister školstva Ľudovít Kilár. Je zaujímavé, že v tom čase počas štúdia na Vysokej škole pedagogickej do Bratislavy si ho popredný plavecký odborník a pedagóg, neskôr predseda Slovenského olympijského výboru i člen Medzinárodného olympijského výboru, Vladimír Černušák vybral za svoju pomocnú vedeckú silu.

Pri športe zostal Milan Kručay aj po skončení štúdia ako dlhoročný tréner vodných pólistov Slávie Prešov (viedol aj družstvo akademikov ČSSR) i vysokoškolský pedagóg na katedre telesnej výchovy PdF UPJŠ v Prešove a na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Špecializoval sa na výuku plaveckých športov - plávania, vodného póla, i základov skokov do vody a synchronizovaného plávania. Plavecké schopnosti využil aj ako zakladateľ a šéf vodnej záchrannej služby Československého Červeného kríža. Po vzniku Slovenskej republiky zase zakladal a viedol vodnú záchrannú službu Slovenského Červeného kríža.

Milan Kručay aj v pokročilom veku stále pláva v kategórii Masters (člen PK Delfín drží viacero slovenských veteránskych rekordov a zúčastnil sa aj na európskych šampionátoch veteránov) a pôsobí ako učiteľ plávania detí. Je riaditeľ Akadémie plaveckých športov a úžitkového plávania v Prešove. Pričinil sa aj o rozvoj vysokoškolskej TJ Slávia Prešov (bol v nej zakladateľ volejbalového oddielu a prvý tréner družstva mužov) a mal výrazný podiel na vybudovaní krytého bazéna vo vysokoškolskom areáli. Bol však aj podpredsedom Slovenskej olympijskej akadémie.

Významné bolo aj ďalšie pôsobenie Milana Kručaya mimo oblasti športu. Bol napríklad prezidentom, resp. viceprezidentom Slovenského Červeného kríža. Známy je ako ako mnohonásobný darca krvi - držiteľ Janského plakety. Bolo mu udelené štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy, Cena fair play Slovenského olympijského výboru, Strieborný odznak Slovenského olympijského výboru, aj vysoké ocenenie Červeného kríža - Strieborná plaketa Henriho Dunanta za mimoriadne zásluhy o rozvoj organizácie. Po roku 1989 bol prvý zvolený predseda Akademického fóra a člen Akademického senátu Pedagogickej fakulty v Prešove a ako prvý zástupca bol zvolený za Pedagogickú fakultu v Prešove do Rady vysokých škôl v Bratislave.      

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri