SOŠV
Bratislava
3 min. čítania

Výzva Klubu fair play SOŠV na zapojenie do súťaže „Šport je šanca“

KFP SOŠV

Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV) vypisuje súťaž o cenu „Šport je šanca“. Cieľom tohto projektu je podporiť a pomáhať rozvíjať projekty, ktoré zvýrazňujú sociálnu a výchovnú funkciu športu. Zámerom je aj vo väčšej miere zapojiť bývalé a/alebo súčasné významné športové osobnosti v SR do spoločenského a športového života, aby svojím príkladom inšpirovali a motivovali iných v záujme dosiahnutia pozitívnych zmien v spoločnosti.

Kto a ako môže navrhnúť projekt na ocenenie:

Návrhy môžu posielať fyzické aj právnické osoby formou vyplnenia elektronického dotazníka, ktorý je na webovej stránke SOŠV: https://www.olympic.sk/komisia/klub-fairplay

Každý môže podať aj viacero návrhov.

Formulár na navrhnutie do súťaže nájdete TU:

Kritériá výberu projektov na ocenenie:

Ocenenie môže dostať organizátor projektu, ktorého zámerom a cieľom je pomocou športovcov a/ alebo prostredníctvom športových aktivít:

- zvýšiť zapájanie znevýhodnených skupín do športového hnutia,

- podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti,

- boj proti dopingu,

- boj proti všetkým druhom násilia, neznášanlivosti a diskriminácie,

- podpora sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí v športe,

- prispieť k podpore ochrany a obnovy životného prostredia.

Uzávierka prijímania návrhov:

Termín podania návrhov je do 30. septembra 2019, vrátane tohto dňa.

Poštová /e-mailová adresa prijímania návrhov:

Silvia Remiašová, manažérka rozvoja olympizmu

Slovenský olympijský a športový výbor

Kukučínova 26 838 08 Bratislava

e-mail: [email protected]

Víťazný projekt

Organizátor víťazného projektu bude ocenený nákupom športového materiálu podľa vlastného výberu v hodnote 1.000,00 €. KFP SOŠV si vyhradzuje právo podľa možnosti oceniť materiálnou pomocou aj ďalšie projekty.

Zverejnenie výsledkov

Z návrhov členovia kolégia KFP SOŠV vyberú víťazný projekt. Krátky popis víťazného projektu bude zverejnený na webovej stránke KFP SOŠV. Víťazný projekt bude ocenený počas slávnostného odovzdávania cien KFP SOŠV 2019 koncom novembra v Martine.

Upozornenia

Projekty musia byť zamerané na riešenie konkrétnych sociálnych problémov, a nie na poskytovanie športových možností pre komunitu, či na podporu vrcholového športu.

Projekty, ktoré boli ocenené v jednom roku, v nasledujúcich dvoch rokoch nemôžu byť ocenené.

Organizátor víťazného projektu na webovej stránke zverejní logo KFP SOŠV a oznam: Projekt je nositeľom ocenenia KFP SOŠV „Šport je šanca“.

V prípade otázok kontaktujte Silviu Remiašovú na adrese: [email protected] alebo telefonicky: 0907 980 946.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri