SOŠV
2 min. čítania

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry

SOŠV
Foto
TASR/Erika Ďurčová

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) ako strešná organizácia slovenského športového hnutia vyzýva členov SOŠV na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry.

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 k „Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021“ budú v rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenené finančné prostriedky v objeme 3 milióny eur, ktoré budú poskytnuté SOŠV na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry.

Cieľom tejto výzvy na predkladanie žiadostí je zlepšiť celkový stav a kvalitu športovej infraštruktúry v SR, a to jej postupnou modernizáciou, rekonštrukciou a budovaním.

V prílohách uvádzame text výzvy s bližšími informáciami, aj formulár na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. Formulár žiadosti Vám posielame v otvorenom formáte na vpisovanie. Žiadosti je potrebné predložiť do 16. augusta 2019.

Vaše žiadosti zasielajte na email: [email protected]

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí: 17. 7. 2019

Dátum ukončenia predkladania žiadostí: 16. 8. 2019

Dátum ukončenia vyhodnotenia predložených žiadostí: 16. 9. 2019

Termín ukončenia realizácie projektu: 31. 12. 2021

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola