Šport a olympizmus
4 min. čítania

Webinár o špecifikách olympijského marketingu: Ako neurobiť chybu za desiatky miliónov eur?

Olympijské hry prinášajú pre spoločnosti a firmy ideálnu príležitosť, ako zviditeľniť svoju značku v relatívne krátkom čase pre širokú cieľovú skupinu. Mnohí to robia bez toho, aby boli oficiálnymi olympijskými partnermi. Čo si môžu dovoliť a ako vlastne vyzerá olympijský marketing? Aj to sa môžu účastníci dozvedieť na webinári Slovenského olympijského a športového tímu Marketing olympijských kruhov: Najchránenejšia značka na svete, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 29. apríla.

Olympijské hry sú jednou z najsledovanejších udalostí na zemeguli. Televízne spoločnosti vynakladajú milióny eur, aby vlastnili práva ich vysielať. Nečudo, že olympijskú symboliku a všetko, čo je spojené s olympijskými hrami, si Medzinárodný olympijský výbor veľmi chráni. Olympijský marketing je veľký biznis. Nedodržiavanie pravidiel znamená veľké pokuty.

„Šport a olympijský marketing majú veľa špecifických pravidiel. Marketéri jednotlivých značiek by ich mali poznať, rešpektovať a chápať. Bohužiaľ, mnohí pravidlám na olympijskom poli nerozumejú, nerešpektujú ich a vyhýbajú sa ich plneniu. Mnohé značky sa snažia čo najlacnejšie zužitkovať sledovanosť olympijských hier a vytvoriť s nimi prepojenie. Snažia o „ambush marketing“ a majú na výber prakticky len dve cesty – kreatívnu a nelegálnu. Hranica medzi nimi je veľmi úzka. Urobiť chybu za desiatky miliónov eur je na tejto hranici ľahké. Príklad jedného českého pivovaru môže byť varujúci,“ hovorí riaditeľka marketingového oddelenia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Kristína Czuczová, ktorá bude aj prednášajúcou na webinári Marketing olympijských kruhov - najchránenejšia značka na svete.

Webinár: Marketing olympijských kruhov - najchránenejšia značka na svete
Termín: 29. apríla 2021
Čas: 16.00 h
Prednášajúci: Kristína Czuczová, Patrik Hrbek, Danka Galicová
Stručný obsah: Webinár, ktorý by si nemal nechať ujsť žiadny marketér! Budú sa v ňom skloňovať najmä slová olympijské kruhy, olympijské hry či olympijská symbolika. Dozviete, prečo sú olympijské kruhy najchránenejšou značkou na svete, aké sú nástrahy ambush marketingu, ako aj to, prečo nevytvoriť kampaň, ktorá je akokoľvek spojená s olympijskými hrami či olympijskými kruhmi.
Pre koho webinár odporúčame: partnerov SOŠV, potenciálnych partnerov SOŠV, marketérov, marketingové agentúry, ktoré chcú počas olympijských hier komunikovať športovo ladené témy, príp. spolupracovať so športovcami, alebo sa zviesť na „olympijskej vlne“, ako aj pre nadšencov olympijského hnutia, športových fanúšikov a špecialistov v oblasti športového sponzoringu.

PRIHLÁSENIE SA NA WEBINÁR

Otázkami duševného vlastníctva i marketingových práv sa zaoberá aj Olympijská charta, ktorú implementujú jednotlivé krajiny aj do svojich zákonov. V čase olympijských hier platí pravidlo, že žiaden neolympijský sponzor nemôže robiť reklamu so športovcom. Zákaz platí aj opačne, športovec nemôže propagovať žiadnu značku. Obmedzenia platia aj pre sociálne siete.

Olympijská charta reguluje aj používanie olympijskej symboliky, ktorú tvoria olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské heslo, olympijský oheň, olympijská pochodeň, olympijská hymna, olympijský emblém, ale aj výrazy „olympijský“ a „olympiáda.“ Čo i len najmenšie porušenie charty môže znamenať aj vylúčenie účastníka z OH.

Podľa platných zákonov Slovenskej republiky súhlas na udeľovanie olympijskej symboliky fyzickým i právnickým osobám udeľuje Slovenský olympijský a športový výbor. V súlade s pravidlami a princípmi MOV sa snaží aj SOŠV odstrániť čo i len najmenšie náznaky ambush, teda príživníckeho marketingu. Pre zaujímavosť, na zozname zakázaných spojení je aj latinské heslo „Citius, Altius a Fortius,“ teda „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie.“

Osobní sponzori športovcov môžu vymyslieť kampaň a v nej prezentovať účastníka olympijských hier, promo sa však nesmie spájať s podujatím. S kampaňou však musia začať už dávno pred začiatkom olympijských hier a musí byť schválená MOV.

Všetky značky i firmy by mali pred začiatkom prípravy reklamných kampaní s olympionikmi konzultovať zámery so Slovenským olympijským a športovým výborom či odborníkmi na športový marketing. Užitočné informácie sa môžu dozvedieť aj na webinári SOŠV.

OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV