Šport a olympizmus
4 min. čítania

Webináre programu OVEP majú medzi študentami a učiteľmi úspech

(pp)

Medzi učiteľmi a žiakmi slovenských základných a stredných škôl je veľký záujem o vzdelávací program olympijských hodnôt OVEP, ktorý pripravuje Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v spolupráci s organizačným výborom letného Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 v Banskej Bystrici. Do projektu OVEP sa zaregistrovalo už takmer 300 mladých ľudí či ich učiteľov. Program sa v súčasnej situácii realizuje prostredníctvom webinárov. 

Vzdelávací program olympijských hodnôt OVEP vytvoril Medzinárodný olympijský výbor ako nástroj hodnotovej výchovy, ktorý prostredníctvom športu pomáha mladej generácii pri pestovaní pozitívnych charakterových vlastností. SOŠV prispôsobil program slovenským reáliám a pripravil aj oficiálne vzdelávacie publikácie v slovenskom jazyku. Pôvodne sa už na jeseň malo uskutočniť viacero seminárov OVEP pre učiteľov, vzhľadom na nástup druhej vlny pandémie choroby COVID-19 sa stihol uskutočniť len jediný – v závere septembra vo Vysokých Tatrách.

Keďže súčasná situácia nepraje sociálnym kontaktom, SOŠV sa rozhodol približovať záujemcom olympijské hodnoty formou webinárov. Do konca marca sa uskutoční sedem rôznych webinárov na témy z oblastí Výchova v duchu olympijských hodnôt, Šport bez dopingu, Fair play a Enviromentálna výchova. Niektoré sú určené pre žiakov a študentov, iné pre ich učiteľov. Na jednotlivé webináre sa môžu záujemcovia ešte aj v súčasnosti registrovať.

zoznam webinárov

Na prvom webinári sa lektor Julián Krull z Centra voľného času JUNIOR Banská Bystrica snažil experimentovať s účastníkmi s aktivitami, ktorými demonštroval vzdelávaciu tému Snaha o výnimočnosť. „Účastníci sú síce od seba dosť vzdialení, ale vďaka on-line priestoru sú si zároveň veľmi blízki. Počas webinára sa snažili ukázať výnimočnosť nielen prostredníctvom svojho rozumu, ale aj cez fyzické aktivity. Učenie je totiž aktívna, nie pasívna činnosť. Čím viac sú študenti zaangažovaní, o to efektívnejšia a príjemnejšia je skúsenosť s učením,“ povedal o prvom webinári Julián Krull.

Účastníkom názorne ukázal, ako môže byť v dnešnej dobe súťaživosť zradná. Začína sa už v detstve medzi súrodencami, pokračuje v škole medzi spolužiakmi a nechýba ani na pracoviskách medzi kolegami. Súťaží sa aj vo virtuálnom priestore, v počte sledovateľov na sociálnych sieťach, v počte pozretí jednotlivých príspevkov. „Práve dnes je potrebné, aby sme sa aj v tejto náročnej dobe snahu o výnimočnosť využili na zlepšenie sveta,“ uviedol Julián Krull. Jedným z výstupov webinára je slovná mapa, ktorá sa skladá zo slov vyplnených účastníkmi.

Kým prvý webinár bol zameraný na žiakov základných a stredných škôl vo veku 15 až 18 rokov, druhý oslovoval pedagógov. Riaditeľka Antidopingovej agentúry SR Žaneta Csáderová so svojimi spolupracovníkmi Zuzanou Ježíkovou a Tomášom Pagáčom im predstavila tému Antidoping na Slovensku, antidoping a duch športu, iónové nápoje a športovec.

„Veľmi sa tešíme z pozitívnych ohlasov, ktoré sme dostali po prvých webinároch. Vďaka on-line prostrediu oslovujeme širší okruh účastníkov programu. Napriek chýbajúcemu osobnému kontaktu je na webinároch veľmi dobrá atmosféra a veríme, že ich účastníci si ešte viac uvedomia význam olympijských hodnôt,“ povedala riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV Ivana Motolíková.

Na jeseň, keď prišlo odporúčanie pre školy učiť telesnú výchovu teoreticky, viacerí učitelia i vyškolení lektori pripravili pre žiakov hodiny s využitím vzdelávacieho programu OVEP. Hravé aktivity založené na olympijských témach si prispôsobili pre konkrétne skupiny študentov. V pracovných listoch mali pre žiakov pripravené nenáročné samostatné úlohy, ktoré boli prispôsobené jednotlivým vekovým kategóriám.

zoznam webinárov

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri