Šport a olympizmus
4 min. čítania

Pozvánka na virtuálny workshop Integrita v športe: Riešenie manipulácie športových súťaží

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
Interpol

Medzinárodný olympijský výbor (MOV), Medzinárodná policajná organizácia INTERPOL a Rada Európy (RE) pozývajú záujemcov na virtuálny workshop zameraný na spôsoby účinného boja proti manipulácii športových súťaží prostredníctvom spolupráce a vyšetrovania. Workshop sa uskutoční online 17. októbra od 14.00 do 16.00 h.

Manipulácia súťaží sa už dlho považuje za zásadnú hrozbu pre integritu športu a za príčinu značných škôd pre samotný šport a jeho širšiu úlohu v spoločnosti, pre právny štát a pre partnerské organizácie a sponzorov z hľadiska reputácie.

Z tohto dôvodu boli prijaté dôležité iniciatívy, do ktorých sa zapojili športové organizácie a vlády, ako aj orgány činné v trestnom konaní a orgány činné v trestnom konaní, ktoré zahŕňajú stanovenie medzinárodných noriem, prijatie vnútroštátnych právnych predpisov, vytvorenie národných platforiem a pridelenie zdrojov.

S cieľom posilniť spoluprácu, identifikovať osvedčené postupy a poučiť sa z doterajších skúseností, Medzinárodný olympijský výbor (MOV), Medzinárodná policejná organizácia (INTERPOL) a Rada Európy (RE) organizujú virtuálny workshop pre krajiny Strednej Európy, ktorý sa zameriava na efektívny boj proti manipulácii športových súťaží prostredníctvom spolupráce a vyšetrovania.

REGISTRÁCIA NA WORKSHOP

Workshop - logá

Ciele workshopu o boji proti manipulácii športových súťaží

- zdieľanie a výmena získaných skúseností a osvedčených postupov v oblasti právnych a regulačných prístupov k riešeniu manipulácie športových súťaží;

- posilnenie spolupráce pri predchádzaní manipulácii športových súťaží, jej odhaľovaní a sankcionovaní;

- zdieľanie a výmena osvedčených postupov súvisiacich so zriadením/rozvojom národnej platformy;

- zdieľanie a výmena osvedčených postupov súvisiacich s vedením účinných trestných vyšetrovaní a možnosťami, ktoré ponúka proces disciplinárneho vyšetrovania;

Workshop je určený pre:

- zástupcov národných olympijských výborov a národných športových federácií

- zástupcov orgánov činných v trestnom konaní a orgánov trestného súdnictva zodpovedných za vyšetrovanie závažnej/organizovanej trestnej činnosti a/alebo manipulácie športových súťaží, zástupcov protikorupčných orgánov alebo finančných spravodajských jednotiek.

- zástupcov ministerstiev, pod ktoré spadá mládež a šport, zástupcovia ministerstiev spravodlivosti a vnútra.

Predbežný program

14.00 – 14.15 h Úvod

- Rada Európy

- INTERPOL

- Medzinárodný olympijský výbor

14.15 – 14.40 h Ako Rada Európy prispieva k boju proti manipulácii športových súťaží? (kľúčové ustanovenia Macolinského dohovoru: Národné platformy)

Sophie Kwasny, Nicolas Saydé

Predstavenie zainteresovaných strán Rady Európy (T-MC, GoC, MARS) a činností

14.40 – 15.05 h Akú úlohu zohrávajú športové organizácie a ako spolupracujú s národnými platformami?

Evangelos Alexandrakis

Ako MOV a národné športové organizácie podporujú vykonávanie dohovoru, pokiaľ ide o vzdelávanie, reguláciu a presadzovanie pravidiel a predpisov, vrátane niektorých príkladov prostredníctvom ich zapojenia do národných platforiem.

15.05 – 15.30 h Ako spolupracujú orgány presadzovania práva s INTERPOL-om a s národnými platformami?

Dieter Braekeveld

Práca INTERPOL-u v oblasti integrity v športe a súvisiacej finančnej trestnej činnosti a korupcie: Práca pracovnej skupiny INTERPOL-u pre ovplyvňovanie výsledkov športových zápasov pri vytváraní globálnej siete kontaktných miest orgánov presadzovania práva; ako sú tieto kontaktné miesta nevyhnutnou súčasťou národných iniciatív a národnej platformy; a príslušné nástroje, služby a podpora INTERPOL-u.

15.30 – 15.50 h Ako posilniť vnútroštátnu spoluprácu - príklady vnútroštátnych platforiem

15.50 – 16.00 Závery, záverečné poznámky a ďalšie kroky

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV