Šport a olympizmus
10 min. čítania

Z konferencie Slovenského olympijského výboru Športová diplomacia

Ľubomír Souček

BRATISLAVA 12. novembra (SOV) – Slovenský olympijský výbor (SOV) usporiadal v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v utorok 12. novembra konferenciu na tému Športová diplomacia. Zúčastnilo sa na nej takmer sto delegátov - prevažne zástupcov športových spolkov, ale aj slovenských a zahraničných diplomatov, vysokoškolských pedagógov, študentov medzinárodných vzťahov a zástupcov médií. Počas viac než štyroch hodín dostali účastníci množstvo cenných informácií.


ŠPORT AKO PROSTRIEDOK DIPLOMACIE

Prezident SOV František Chmelár v úvodnom príspevku na tému Význam športovej diplomacie zmienil, že v športovej komunite sú známe viaceré iniciatívy, programy, projekty medzinárodných športových federácií a organizácií, ktoré veľmi konkrétne napomáhajú všeobecnej diplomacii pri riešení medzinárodných problémov, konfliktov a pri zlepšovaní spolunažívania medzi národmi.

Zo športových organizácií má pritom najvýznamnejšie postavenie Medzinárodný olympijský výbor (MOV), ktorý má od roku 2009 štatút stáleho pozorovateľa vo Valnom zhromaždení Organizácie spojených národov (OSN). MOV v spolupráci s OSN organizuje každé dva roky celosvetové fórum Šport pre mier, realizujú spoločný program Millenium Development Goals, a OSN z iniciatívy MOV pre každými hrami olympiády a zimnými olympijskými hrami vyhlasuje celosvetové Olympijské prímerie.

Prezident SOV odcitoval slová nového prezidenta MOV Thomasa Bacha, prednesené nedávno na pôde OSN pred jednomyseľným schválením rezolúcie o Olympijskom prímerí počas ZOH 2014 v Soči: „Šport musí byť autonómny a politicky neutrálny. Len vtedy môže plniť svoje spoločenské úlohy. To však neznamená, že má byť politický. OSN a olympijské hnutie pôsobia v rozličných sférach, ale majú spoločné ciele, ideály i princípy.“ František Chmelár na tieto slová nadviazal konštatovaním, že aktuálna účasť Slovenska na kandidatúre Krakova na ZOH 2022 tak neuveriteľne zbližuje naše susedné národy všetkých oblastiach spoločenského i politického života, až je z toho prekvapený. „A to je možno tiež jeden z dôkazov, že šport môže veľmi účinne slovenskej diplomacii pomôcť,” uviedol.


POTREBA SPOLUPRÁCE

František Chmelár informoval o čoraz viac sa prehlbujúcej spolupráci národných olympijských výborov, ktorá sa začala pred 13 rokmi stretnutím iniciatívnej skupiny národných olympijských výborov (NOV) z krajín Visegrádskej štvorky. Medzičasom sa štvorčlenné zoskupenie rozšírilo na trinásťčlenné (zahŕňajúce NOV z krajín strednej a juhovýchodnej Európy). Najnovšie záujem o spoluprácu v rámci tohto voľného združenia prejavili aj NOV z pobaltských a ďalších bývalých postsovietskych krajín.

Riaditeľ odboru riadenia ekonomickej diplomacie MZVaEZ Žigmund Bertók, bývalý veľvyslanec SR v Pekingu, hovoril na tému Možnosti a účel spolupráce športových zväzov a organizácií so zastupiteľstvami SR v zahraničí. Uviedol, že rezortné ministerstvo nesie zodpovednosť za jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí, pričom v pracovnej skupine prednáša podnety športovej obce v tejto oblasti zástupca SOV. Ponúkol možnosť spolupráce slovenských zastupiteľských úradov so športovými subjektmi a pomoc pri zabezpečovaní ich účasti na významných podujatiach v zahraničí, ako aj pomoc pri lobovaní za získanie práva na usporiadanie vrcholných podujatí na Slovensku. Reagoval tým na slová Františka Chmelára, že naša športová obec málo využíva pomoc slovenského diplomatického zboru.

Ako negatívum Žigmund Bertók zmienil, že zatiaľ neexistujú zmluvy o spolupráci medzi ministerstvom zahraničia, školstva a športovými spolkami, ktoré by mohli posunúť vývoj v tejto oblasti dopredu. „Slávni športovci robia meno krajine a sú oveľa známejší, ako diplomati,“ priznal.

Úlohy a aktivity Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v otázke posilňovania spolupráce v športe prezentovala riaditeľka odboru vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v športe MŠVVaŠ SR Elena Malíková. Okrem iného zmienila, že ministerstvo garantujúce štátnu starostlivosť o šport každoročne podporuje organizáciu významných medzinárodných športových podujatí na Slovensku, ako aj účasť slovenských športovcov na vrcholných podujatiach v zahraničí. Venovala sa aj postaveniu športu v rámci Európskej únie a plánom EÚ na podporu programov duálnej kariéry športovcov a zdraviu prospešných aktivít. Zatiaľ však nie je jasné, či sa v novom rozpočtovom období Európskej komisie (2014 – 2020) budú realizovať aj programy, v rámci ktorých by šport mohol očakávať výraznejšiu finančnú pomoc z eurofondov. „Najviac nás na Slovensku bolí nevyhovujúca športová infraštruktúra,“ v tejto súvislosti upozornil v diskusii František Chmelár.


ŠPORT AKO OBJEKT ZÁUJMU POLITIKY AJ OBCHODU

Za prednášateľským pultom Thierry Zintz, za stolom zľava Elena Malíková, Žigmund Bertók a František Chmelár. FOTO: VLADIMÍR BENKO
Za prednášateľským pultom Thierry Zintz, za stolom zľava Elena Malíková, Žigmund Bertók a František Chmelár.
Foto
VLADIMÍR BENKO

Zahraničný prednášateľ, univerzitný profesor z Louvainu a viceprezident Belgického olympijského a interfederálneho výboru Thierry Zintz, hovoril na tému Riadenie olympijských športových organizácií a diplomacia. Medzinárodný kontext a príklad Belgicka. Konštatoval, že od čias antických olympiád je šport úzko prepojený s politikou a do dnešného olympijského hnutia významne zasahujú obchodné aj politické vplyvy. Prejavom výrazných zásahov politiky do športu a olympijského hnutia boli najmä bojkoty OH 1976, 1980 a 1984. Zároveň narastá význam mimovládnej diplomacie, keď vlády, ale aj OSN využívajú populárnych športovcov ako svojich ambasádorov a propagátorov určitých myšlienok či aktivít. „Šport je všeobecne uznávaný lacný prostriedok na dosahovanie humanitárnych a rozvojových cieľov,“ zmienil. Pripomenul, že generálny tajomník OSN Pan Ki-Mun na XIII. olympijskom kongrese v Kodani 2009 vysoko vyzdvihol podiel olympijského hnutia na realizácii cieľov Organizácie spojených národov.

Thierry Zintz sa v diskusii venoval aj rozdielu medzi diplomaciou, za ktorej základ považuje vzájomné porozumenie pomáhajúce realizácii dlhodobých strategických zámerov, a lobizmom, ktorý smeruje k dosiahnutiu konkrétneho cieľa. V tom sa zhodol s Františkom Chmelárom.


PRÍKLAD DANKY BARTEKOVEJ

Generálny sekretár SOV Jozef Liba hovoril na tému Súčasný stav a zámery Slovenského olympijského výboru v oblasti športovej diplomacie. Ako vzorový príklad úspechu diplomatického úsilia SOV vyzdvihol olympijskú medailistku v športovej streľbe Danku Bartekovú. SOV jej v roku 2007 umožnil stáž v centrále Európskych olympijských výborov v Ríme, potom ju nominoval za mladú ambasádorku I. olympijských hier mládeže v Singapure 2010, následne ju vyslal na konferenciu MOV v Durbane, aj na viaceré medzinárodné podujatia a semináre organizované SOV. Všetka táto snaha vyústila vo víťazstvo Bartekovej vo vlaňajších voľbách do komisie športovcov MOV počas OH v Londýne a zároveň v jej zvolenie za členku MOV. Do najvplyvnejšej organizácie svetového športu sa dostala ako historicky ešte len druhá športová osobnosť zo Slovenska po Vladimírovi Černušákovi.

Práve členka MOV na Slovensku Danka Barteková mala ďalší referát, v ktorom hovorila na tému Medzinárodný olympijský výbor – štruktúra a možnosti pôsobenia športovcov a športových funkcionárov v rámci tejto organizácie. Popísala celú genézu zapojenia popredných športovcov do pôsobenia v rámci olympijského hnutia, počnúc ustanovením komisie športovcov MOV v roku 1981. Z radov prvých členov tejto komisie vzišiel súčasný prezident MOV Thomas Bach, ako aj predseda organizačného výboru OH 2012 v Londýne a súčasný prezident Britskej olympijskej asociácie Sebastian Coe (mimochodom, obaja sú olympijskí víťazi). Záver jej vystúpenia však priniesol kritiku do slovenských radov. „Prekvapuje ma nezáujem o členstvo a pôsobenie v komisii športovcov Slovenského olympijského výboru,“ konštatovala.


NÁRAST POČTU SLOVÁKOV VO VÝZNAMNÝCH POZÍCIÁCH

Pohľad do auditória. FOTO: VLADIMÍR BENKO
Pohľad do auditória.
Foto
VLADIMÍR BENKO

Záverečný referát na tému Aktuálna pozícia Slovenska v medzinárodnom športovom hnutí predniesol predseda medzinárodnej komisie SOV Peter Tarcala, generálny sekretár Slovenského zväzu bedmintonu. Zosumarizoval výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného v slovenských športových zväzoch, podľa ktorého v medzinárodných športových organizáciách Slováci pôsobia v stovke pozícií, pričom viac než polovicu z nich zastávajú zástupcovia dvoch zväzov – lyžiarskeho (28) a futbalového (25).

V MOV je ako členka od toho roku Danka Barteková, čestný člen je Vladimír Černušák. Do najvyšších orgánov medzinárodných športových federácií boli na prebiehajúce funkčné obdobie zvolení šiesti Slováci: Ivor Lehoťan – viceprezident biatlonovej IBU, štyria členovia exekutívnych orgánov – Igor Nemeček v hokejovej IIHF, Ján Novák v gymnastickej FIG, Peter Tarcala v bedmintonovej BWF a Mária Jasenčáková v sánkarskej FIL, plus Zdenko Kríž je člen rady riaditeľov stolnotenisovej ITTF. V najvyšších orgánoch európskych športových federácií sú takisto šiesti Slováci: Miroslav Haviar – kanoistika (viceprezident), František Laurinec – futbal, Nataša Hrisenková – basketbal, Ľubor Halanda – volejbal, Peter Tarcala – bedminton a Ľudmila Pastorová – pozemný hokej. „Je to výrazný nárast v porovnaní s obdobím pred 20 rokmi, keď v medzinárodnom športe začínalo Slovensko pôsobiť samostatne,“ konštatoval Peter Tarcala.

V najvyšších pracovných pozíciách v medzinárodnej športovej diplomacii v súčasnosti zo Slovenska sú: športový riaditeľ Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) Ľubomír Kotleba a riaditeľ Medzinárodnej federácie univerzitného športu (FISU) pre zimné univerziády Milan Augustín.


MALÝ POČET VRCHOLNÝCH PODUJATÍ NA SLOVENSKU

Podstatne horšie z vystúpenia Petra Tarcalu vyznela sumarizácia vrcholných podujatí v olympijských športových odvetviach, ktoré sa v uplynulých 20 rokoch uskutočnili na Slovensku. Majstrovstvá sveta dospelých sa na našej pôde konali len v biatlone (1997), ľadovom hokeji a vo vodnom slalome (oboje 2011). Majstrovstvá Európy boli u nás viackrát vo vodnom slalome a v biatlone, raz v krasokorčuľovaní, stolnom tenise, vzpieraní, zápasení a v džude. Oveľa viac bolo podujatí, ktoré Slováci organizovali v menších neolympijských športoch, kde je ľahšie uspieť so snahou o ich pridelenie.

„Diplomacia stojí dosť veľa peňazí a rezortné ministerstvo to pri vypisovaní výziev na projekty nezohľadňuje. Naši funkcionári sa z finančných dôvodov neraz vzdajú cesty na kongres organizovaný počas a radšej uprednostnia, aby s výpravou športovcov išiel napríklad lekár,“ upozornil šéf slovenského stolného tenisu a člen výkonného výboru SOV Zdenko Kríž, člen rady riaditeľov ITTF. A dodal: „Športová diplomacia sa dá dobre robiť aj pri organizovaní významných podujatí. Najmä tých mládežníckych sa tu uskutočnilo mnoho a ministerstvo školstva ich významne podporuje. Ale mali by sme organizovať aj vrcholné podujatia v kľúčových športoch.“

Viceprezident Medzinárodnej biatlonovej únie Ivor Lehoťan reagoval: „Naše postavenie v medzinárodných športových organizáciách ovplyvňuje to, aké medzinárodné podujatia dostaneme právo organizovať na Slovensku. Narážame však na absenciu špičkových športovísk. V biatlone v Osrblí je momentálne náš limit organizácia majstrovstiev Európy – na preteky Svetového pohára alebo na majstrovstvá sveta stav areálu nepostačuje.“ Na záver diskusie apeloval: „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu by malo stanoviť hlavné ciele pri získavaní práva usporiadať vrcholné športové podujatia na Slovensku.“

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV