Šport a olympizmus
Olympia/Bratislava
3 min. čítania

Z online medzinárodného stretnutia mladých účastníkov v gréckej Olympii

Elena Malíková, predsedníčka SOA
Barbora Blštáková bola jednou z dvoch slovenských účastníkov tohtoročného stretnutia mladých v Olympii, ktoré sa uskutočnilo online formou.
Foto
SOA

Téma „Olympijské hry a pandémia: príležitosti, výzvy a zmeny“ rezonovala v gréckej Olympii počas tohtoročného medzinárodného zasadnutia pre mladých účastníkov z 58 krajín. Ide o tradičné každoročné stretnutie zástupcov národných olympijských akadémií (NOA), určené pre vekovú kategóriu 20 – 35 rokov.

Cieľom stretnutí je dať príležitosť mladým ľuďom z celého sveta, aby sa zúčastnili na špecifickom vzdelávaní v oblasti olympizmu, ktoré sa koná v multikultúrnom prostredí v priestoroch Medzinárodnej olympijskej akadémie (MOA). Sídlo MOA je v blízkosti archeologického parku, v ktorom sa nachádza najstarší športový areál na svete – dejisko starovekých olympijských hier.

Napriek tomu, že v roku 2021 sa sedemdňové stretnutie konalo online, obaja slovenskí zástupcovia – Michal Čmelík a Barbora Blštáková - si toto podujatie pochvaľovali. Navyše, svojimi vystúpeniami a názormi na aktuálne športové dianie zaujali nielen ďalších zahraničných účastníkov, ale i koordinátorov vzdelávacích aktivít. Barbora Blštáková dokonca počas záverečného plenárneho zasadnutia prezentovala závery jednej z pracovných skupín.

Michal Čmelík
Michal Čmelík
Foto
SOA

Tohtoročné stretnutie mladých účastníkov v Olympii zhrnul Michal Čmelík, jeden z dvoch zástupcov vybraných Slovenskou olympijskou akadémiou (SOA):

 „Spoločne s Barborou Blštákovou sme boli rozdelení do pracovných skupín, ktorých cieľom bolo po úvodnej prednáške prediskutovať tému dňa. Všetci členovia pracovných skupín zároveň pracovali na reporte, ktorý každá pracovná skupina odprezentovala v posledný deň stretnutia.  

Naša skupina číslo päť mala naozaj pestré zloženie. Jednou z členiek bola dokonca olympijská plavkyňa z Londýna 2012 a Ria 2016 - Talita Baqlahová z Jordánska.

Cieľom nášho záverečného reportu, ako aj každodenných diskusii, bol náš pohľad na e-športy a ich možné začlenenie do olympijského hnutia. V reporte sme predložili výhody a nevýhody, ktoré prinášajú a zhrnuli výsledky našich diskusií. 

Veľkou výhodou stretnutia mladých účastníkov bola schopnosť reflektovať aktuálne témy a problémy v rámci olympijského hnutia. Podľa názoru, ktorý odznel počas panelovej diskusie, sú stretnutia dôležitým činiteľom v rámci vytvárania mieru a stability na našej planéte.

V tomto kontexte je veľmi dôležité oceniť prácu SOŠV a SOA, ktorých predstavitelia dávajú šancu mladým ľuďom vzdelávať sa v oblasti olympizmu. Verím, že na výzvu byť súčasťou tohto hnutia, pristúpia aj ďalší, aby sme tak plnohodnotne zastupovali generáciu, ktorá si ctí olympijské hodnoty a nebojí sa ich aplikovať aj do bežného života.“ 

V nadväznosti na svoju účasť na medzinárodnom zasadnutí pre mladých účastníkov sa obaja slovenskí zástupcovia aktívne zapojili aj do činnosti Slovenskej olympijskej akadémie (SOA).

Podieľali sa najmä na príprave nadchádzajúcich webinárov, ktoré sa uskutočnia v novembri a decembri 2021. Zdieľali hlavne získané poznatky na tému olympijskej výchovy a olympijských hodnôt. Zároveň sa podelil o svoje názory a postoje k základným princípom olympizmu, olympijských symbolov a tradícií.

Podrobnejšie informácie o podujatiach Medzinárodnej olympijskej akadémie je možné nájsť na https://ioa.org.gr/

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV