Šport a olympizmus
2 min. čítania

Začal sa ďalší ročník Olympijského odznaku všestrannosti, školy budú opäť testovať žiakov

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth

Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národným športovým centrom pripravil pre žiakov vo veku 11 a 12 rokov (roky narodenia 2009 a 2010) nový ročník Olympijského odznaku všestrannosti.

Cieľom projektu Olympijský odznak všestrannosti, ktorý je súčasťou systému školských športových súťaží pod hlavičkou Školský šport, je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu, motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti.

V školských kolách sa žiaci otestujú a budú súťažiť pod dozorom svojich učiteľov telesnej a športovej výchovy v nasledovných disciplínach: skok do diaľky z miesta znožmo, ľah – sed za 30s., vytrvalostný člnkový beh, hod 2 kg plnou loptou vpred (medicinbalom), výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový beh 10x5m.

Odznak všestrannosti

Každý žiak získa certifikát, na základe ktorého si bude vedieť vyhodnotiť svoju športovú výkonnosť a porovnať sa so svojimi rovesníkmi.

Registrácia do nového ročníka

Učiteľovi po registrácii školy bude doručený na jeho zadanú e-mailovú adresu odkaz na nahrávanie výsledkov testovania žiakov.

Učiteľ môže testovať žiakov v období od 11. 10. do 26. 11. 2021. Výsledky bude možné nahrať prostredníctvom zaslaného odkazu do 28. 11. 2021.

Viac informácií a kontakt: [email protected]

OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV