SOŠV
Bratislava
3 min. čítania

Začal sa Európsky týždeň športu 2019, v jeho rámci bude aj predstavenie SOŠV „Dotkni sa hviezd“ 25. septembra v Michalovciach

Európsky týždeň športu (ETŠ) je iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe, ktorá sa realizuje už piaty rok – tentoraz v termíne 23. – 30. septembra. Hlavnou témou kampane ostáva #BeActive, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas ETŠ, ale po celý rok. Na internetovej stránke www.tyzdensportu.sk je možné zaregistrovať športové podujatia organizované na školách, pracoviskách, vonku, v športových kluboch aj vo fitness centrách. Okrem toho tam návštevníci nájdu aj tipy, ako sa udržať v pohybe a byť aktívny.

Národným koordinátorom Európskeho týždňa športu na Slovensku je Národné športové centrum (NŠC). Jeho úloha je koordinovať septembrové aktivity s cieľom motivovať slovenskú verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach, ako aj na iných pohybových aktivitách, a tým viesť obyvateľov k zdravému životnému štýlu.

Všetky registrované podujatia sa zároveň stávajú oficiálnou súčasťou celoeurópskej kampane. „Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2017 je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. Spomedzi Európanov 60 percent nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na základe výsledkov toho istého prieskumu 49 percent Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje. Polovica Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje žiadnu pozornosť,“ tvrdí projektová manažérka Národného športového centra Jana Škripková.

Do Európskeho týždňa športu 2019 sa tradične zapojí aj Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). V stredu 25. septembra od 10:30 h v Michalovciach zorganizuje audiovizuálne výchovno-vzdelávacie predstavenie „Dotkni sa hviezd“ určené pre žiakov 3. až 5. ročníka základných škôl. Jeho dejiskom bude Športová hala v Michalovciach-Stráňanoch. SOŠV podujatie využije aj na propagáciu budúcoročných olympijských hier v Tokiu (28. septembra bude presne 300 dní do ich slávnostného otvorenia).

Podujatie patrónujú prezident SOŠV Anton Siekel a Olympijský klub Michalovce, ktorý patrí medzi najaktívnejšie regionálne olympijské kluby na Slovensku. Za rok 2016 klub pod vedením Jozefa Ucháľa získal od SOŠV Cenu Vincenta Lafka – olympijský klub roka určenú pre klub, ktorý v danom roku vyvíjal najvýraznejšie aktivity spomedzi všetkých regionálnych olympijských klubov (v tom čase ich bolo 21, dnes už 24) pri plnení úloh SOV a v propagácii olympizmu.

Audiovizuálne výchovno-vzdelávacie predstavenie „Dotkni sa hviezd“ na tému šport a olympijské hodnoty so sprievodnými aktivitami (slávnostný otvárací ceremoniál v olympijskom duchu, netradičné športové disciplíny, fotenie a autogramiáda s olympionikmi) má za cieľ žiakom predstaviť olympijské symboly a myšlienky, prezentovať rôzne športy, dať im možnosť ochutnať atmosféru olympijských hier, učiť ich správaniu v duchu fair play, aj stretnúť sa so športovými vzormi – olympionikmi.

Michalovce nesú v roku 2019 titul Európske mesto športu. V spojitosti s predstavením „Dotkni sa hviezd“ v meste plánujú aj ďalšie akcie - Olympiádu zdravotne postihnutých a v spolupráci so športovými klubmi a aj akciu „Vyber si  svoj šport“.

OLOV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV