Šport a olympizmus
4 min. čítania

Nový Zákon o športe je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
TASR/MICHAL SVÍTOK

Zákon o športe čaká rozsiahla novelizácia, ktorá po schválení môže priniesť viacero zmien. Návrh nového Zákona o športe zverejnilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štátne inštitúcie, športová obec i verejnosť môžu zákonodarnú normu pripomienkovať do 6. marca 2023. Nový Zákon o športe prináša množstvo zmien oproti súčasnosti.

Návrh Zákona o športe sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní objavil po ôsmich mesiacoch. V porovnaní s predošlým legislatívnym dokumentom je pozmenený vo viacerých bodoch. V prípade schválenia sa navrhuje jeho účinnosť od 1. júla 2023.

NOVELA ZÁKONA O ŠPORTE V MPK

Zákon o športe má byť podľa tvorcov jednoduchší, prehľadnejší, zrozumiteľnejší

Predkladatelia si stanovili za cieľ úpravu zákona v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe a skúsenosti zväzov. Podľa dôvodovej správy chcú zákon zjednodušiť, zlepšiť jeho prehľadnosť a zrozumiteľnosť, regulovať len nevyhnutné oblasti v rámci súťažného športu, znížiť administratívnu záťaž, zvýšiť transparentnosť, zjednodušiť systém zmluvných vzťahov a zlepšiť systém financovania športu z verejných zdrojov.

Navrhujú novým spôsobom upraviť subjekty v športe, športovca, športového odborníka, športový klub, športový zväz a členov medzinárodných športových organizácií, ktoré boli doposiaľ upravené ako národné športové organizácie.

Zákon upúšťa od regulácie športu pre všetkých a umožňuje ministerstvu školstva poskytovať finančné prostriedky na šport pre všetkých.

Upravuje sa postavenie SOŠV a SPV

Postavenie Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru sa v návrhu zákona upravuje len všeobecne. Novela vypúšťa viaceré ustanovenia vo vzťahu k úprave športovej reprezentácie.

Zmeny sa týkajú aj financovania, informačného systému športu, registra verejných prostriedkov v športe, vzdelávania v športe, Antidopingovej agentúry SR, ktorá by mala mať rozšírenú pôsobnosť.

„Po novom sa tiež upravujú zmluvné vzťahy, pričom najväčšia zmena spočíva v zjednodušení právnej úpravy, navrhuje sa upraviť postavenie profesionálnych športovcov v zmluvnom vzťahu so športovou organizáciou na základe osobitného vzťahu medzi klubom a športovcov podľa zmluvy “sui generis”, pričom sa zachovávajú v čo najväčšej miere práva športovcov tak, aby sa ich postavenie približovalo postaveniu zamestnanca a existovala jedna typová zmluva. Vypúšťa sa tiež zmluva o príprave talentovaného športovca s cieľom zrušiť inštitút talentovaného športovca vzhľadom na jeho neurčitosť, ktorú ukázala aplikačná prax. Na druhej strane sa navrhuje rozšíriť zmluvu o výkone činnosti športového odborníka tak, aby sa vzťahovala aj na športovca, čím sa umožní uzatvárať takúto zmluvu (dohodu) aj so športovcami mladšími ako 18 rokov, ako aj s amatérskymi športovcami, ktorí nie sú k dispozícii športovej organizácii počas celého dňa. Upravuje aj možnosť, aby amatérski športovci boli odmeňovaní príležitostne, ak nemajú príjmy ani zo závislej činnosti a ani zo sústavného vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti ako profesionálni športovci,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Zákon chce zjednodušiť vzťahy medzi sponzorom a sponzorovaným. Zväzy, ktoré nemajú kapacitu vytvoriť si vlastné orgány na riešenie sporov, sa môžu podľa návrhu spojiť s inými zväzmi alebo využiť rozhodcovský súd. Upravujú sa postavenie a pôsobnosti hlavného kontrolóra športu. V súvislosti s financovaním športu sa príspevok na národný športový projekt mení na príspevok na plnenie úloh verejného záujmu. Navrhuje sa zaviesť jednotný orgán financovania športu.

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV