SOŠV
Bratislava
2 min. čítania

Zamestnanci SOŠV finančne podporili rezervný fond Pripravení pomáhať

(SOŠV)

Zamestnanci Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) sa zapojili do napĺňania rezervného fondu Pripravení pomáhať. SOŠV zároveň vyzval na príspevky aj svojich partnerov. Rezervný fond má pomôcť aspoň čiastočne zmierniť negatívne dopady pandémie na slovenských športovcov, ktorí sa dostali do stavu finančnej núdze.

Vedenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) vzhľadom na mimoriadne ťažké obdobie, keď v dôsledku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a choroby COVID-19 prakticky ustal športový život, v marci rozhodlo o zriadení rezervného fondu Pripravení pomáhať. Fond spravuje Nadácia SOŠV.

Úvodný vklad do fondu tvorili vlastné prostriedky SOŠV. Z týchto prostriedkov smerovala už začiatkom apríla prvá finančná podpora ľuďom, ktorí sú v prvej línii boja proti koronavírusu – teda zdravotníkom. Nadácia pri Nemocnici akad. Ladislava Dérera na bratislavských Kramároch dostala od Nadácie SOŠV na nákup dôležitých ochranných pomôcok a dezinfektora sumu 10-tisíc eur.

V ďalšej fáze sa do napĺňania rezervného fondu Pripravení pomáhať zapojili aj mnohí zamestnanci SOŠV a jeho dcérskej spoločnosti Slovenská olympijská marketingová (SOM), a. s. Do fondu prispeli zo svojich výplat za marec.

Slovenský olympijský a športový výbor vyzval na príspevky do fondu aj svojich obchodných partnerov. Takisto oslovil aj členov správnej rady Fondu na podporu športu, ktorí sa vzdali marcovej odmeny za výkon svojich funkcií, aby týmito finančnými prostriedkami podporili fond Pripravení pomáhať.

Po nadobudnutí dostatočného objemu financií vo fonde rozhodnú správna rada Nadácie SOŠV a jej správca, ktorým je prezident SOŠV, o použití prostriedkov. Tie budú určené pre športovcov alebo športové subjekty, ktoré sa v dôsledku súčasnej bezprecedentnej situácie a opatrení, ktoré si vynútila, ocitli v existenčných ťažkostiach.

Prezident SOŠV Anton Siekel už koncom marca listom vyzval športové zväzy, predovšetkým tie s väčšou členskou základňou a ekonomicky silnejšie, aby postupovali podobne ako SOŠV, zaoberali sa myšlienkou zriadenia rezervného fondu a hľadali cesty, ktoré by mohli uľahčiť súčasnú ťažkú situáciu športovcov príslušného zväzu. „Práve táto zložitá doba nám ukazuje, že musíme byť navzájom súdržní,“ uviedol Anton Siekel.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri