Športové aktuality
3 min. čítania

Zapojte sa do osláv Dňa Zeme, ktorý bude 22. apríla

Environmentálna komisia SOV

Bratislava, 14. apríla - Len pred pár dňami sme si spoločne pripomínali medzinárodný Deň vody. Už o pár dní si ale budem môcť pripomenúť ďalší významný deň, ktorý úzko súvisí s našou existenciou na tejto planéte. Deň Zeme je deň venovaný planéte Zem, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok bol venovaný oslavám jarnej rovnodennosti a príchodu jari. V modernom ponímaní ide o ekologicky motivovaný medzinárodný  sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia.
 
Minulý mesiac sme mali podobný sviatok - svetový Deň vody. Viacerí ste reagovali na našu výzvu osláviť tento sviatok environmentálnymi aktivitami. Naša výzva mala pozitívnu odozvu, o čom sa môžete presvedčiť aj na našej stránke vo fotogalérii:
http://www.milujemsport.olympic.sk/multimedia/environmentalne-aktivity--
 
Environmentálna komisia SOV sa chce aj touto cestou poďakovať všetkým tým, ktorí sa zapojili do výzvy a environmentálnymi aktivitami prispeli k oslavám svetového Dňa vody. Pre tých, ktorí nestihli Svetový deň vody, alebo počasie a zimné klimatické podmienky im nedovolili usporiadať environmentálne aktivity, je tu ďalšia možnosť zapojiť sa a prispieť k zlepšeniu životného prostredia pri príležitosti Dňa Zeme.

Všetci obyvatelia tejto planéty potrebujú k svojmu životu zdravé a kvalitné životné prostredie. Nie všetci ho však majú. Niektorí obyvatelia pociťujú nedostatok pitnej vody, niektorí žijú v mestách zamorených exhalátmi z fabrík a dopravy, niektorých sužujú prírodné katastrofy. V poslednom období sme svedkami stúpajúceho počtu ekologických havárií a ničivých prírodných katastrof, ktoré sú zapríčinené ľudskou činnosťou.

Naša planéta je krehká a zraniteľná. Skúsme zmeniť naše postoje a správanie a zmiernime negatívny dopad nášho pôsobenia na životné prostredie. Zapojte sa do environmentálnych akcií podľa potreby v  mieste vášho bydliska, podľa hesla AGENDY 21 „Mysli globálne, konaj lokálne“. Ak je to potrebné, vyčistite si športoviská a vodné plochy. Ak je to potrebné, zväčšite plochy zelene vysadením nových stromčekov a okrasnej zelene. Ak je to potrebné, pozbierajte neporiadok, vyseparujte ho a odovzdajte do zberných surovín. Skrášlite si okolie, v ktorom žijete. Šetrite vodou a energiami, ktorých je čoraz menej. Ak je všetko u Vás v poriadku, choďte do prírody so svojimi najbližšími a priateľmi a na zdravom vzduchu oslávte Deň Zeme aktívnym pohybom a športovaním...

Staňte sa aj Vy stúpencami  zdravého spôsobu života a podporovateľmi aktivít pre  zlepšenie  životného prostredia na planéte Zem, ktorá je široko ďaleko jedinou planétou, na ktorej  je život.

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola