SOŠV
1 min. čítania

Zapojte sa do súťaže „Šport je šanca"

Klub fair play SOŠV

Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV) vypisuje súťaž o cenu „Šport je šanca“.

Ocenenie môže dostať organizátor projektu, ktorého zámerom a cieľom je pomocou športovcov alebo prostredníctvom športových aktivít:

· zvýšiť zapájanie znevýhodnených skupín do športového hnutia,

· podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti,

· boj proti dopingu,

· boj proti všetkým druhom násilia, neznášanlivosti a diskriminácie,

· podpora sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí v športe,

· prispieť k podpore ochrany a obnovy životného prostredia.

Organizátor víťazného projektu bude ocenený nákupom športového materiálu podľa vlastného výberu v hodnote 1.000,00 €.

Viac informácií 

Návrhy môžu posielať fyzické aj právnické osoby formou vyplnenia elektronického dotazníka, ktorý je zverejnený na webovej stránke SOŠV.

Poslať návrh 

Termín podania návrhov je do 30. septembra 2019.