SOŠV
1 min. čítania

Zapojte sa do súťaže „Šport je šanca"

Klub fair play SOŠV

Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV) vypisuje súťaž o cenu „Šport je šanca“.

Ocenenie môže dostať organizátor projektu, ktorého zámerom a cieľom je pomocou športovcov alebo prostredníctvom športových aktivít:

· zvýšiť zapájanie znevýhodnených skupín do športového hnutia,

· podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti,

· boj proti dopingu,

· boj proti všetkým druhom násilia, neznášanlivosti a diskriminácie,

· podpora sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí v športe,

· prispieť k podpore ochrany a obnovy životného prostredia.

Organizátor víťazného projektu bude ocenený nákupom športového materiálu podľa vlastného výberu v hodnote 1.000,00 €.

Viac informácií 

Návrhy môžu posielať fyzické aj právnické osoby formou vyplnenia elektronického dotazníka, ktorý je zverejnený na webovej stránke SOŠV.

Poslať návrh 

Termín podania návrhov je do 30. septembra 2019.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri