Športové aktuality
3 min. čítania

Zapojte sa projektov Environmentálnej komisie SOV a uctite si vodu a planétu Zem

Environmentálna komisia SOV

Bratislava, 14. marca 2016 - Environmentálna komisia Slovenského olympijského výboru sa tak ako po minulé roky obracia na širokú verejnosť s výzvou na zapojenie sa do environmentálnych aktivít k Svetovému dňu vody a Svetovému Dňu Zeme. Výzvy Environmentálnej komisie majú každým rokom čoraz väčšiu odozvu po celom Slovensku. Stali sa populárnymi o čom svedčí množstvo uskutočnených aktivít a podujatí. Rôzne príspevky a hlavne množstvo fotografií vo fotogalériách sa nachádzajú na webovej stránke.
 

SVETOVÝ DEŇ VODY -  22. MAREC          

Svetový deň vody je venovaný drahocennej tekutine, bez ktorej nie je možný život. Organizácia spojených národov v roku 1992 vyhlásila 22. marec za Svetový deň vody. Voda je neodmysliteľnou zložkou života na našej planéte. Bez vody nie je život. A hoci tri štvrtiny povrchu našej planéty pokrýva voda, viac ako 1 miliarda svetovej populácie trpí nedostatkom pitnej vody alebo k nej nemá prístup. S vodou je potrebné zaobchádzať šetrne a všetkými možnými spôsobmi sa starať o jej kvalitu a neznečisťovať ju priemyselným a komunálnym odpadom.
 

SVETOVÝ DEŇ ZEME – 22. APRÍL

Deň Zeme je deň venovaný našej planéte, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok bol v minulosti venovaný oslavám jarnej rovnodennosti a príchodu jari. V modernom ponímaní ide o ekologicky medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. K plnohodnotnému a zdravému
Zapojte sa do osláv Dňa Zeme, ktorý bude 22. apríla
životu potrebujeme kvalitné životné prostredie. Nie všetci ho však máme.  Niektorí obyvatelia pociťujú nedostatok pitnej vody, niektorí žijú v mestách zamorených exhalátmi z fabrík a dopravy, niektorých sužujú prírodné katastrofy. Je potrebné zmeniť postoje a správanie a zmierniť negatívny dopad pôsobenia človeka na životné prostredie.

Podľa  hesla AGENDY 21 „Mysli globálne, konaj lokálne“, sa môže široká verejnosť zapojiť do environmentálnych akcií podľa potreby na každom mieste. Upravenie a vyčistenie športovísk a vodných plôch, zväčšenie plochy zelene výsadbou nových stromčekov a okrasnej zelene, pozbieranie neporiadku, následné separovanie a odovzdanie do zberných surovín - to všetko sú spôsoby ako osláviť Deň Zeme. Jednoducho povedané - skrášlenie okolia, v ktorom ľudia žijú. Je tiež potrebné šetriť vodu a energie, ktorých je čoraz menej. Osláviť Deň Zeme je možné aj aktívnym pohybom a športovaním.

Staňte sa aj Vy stúpencami zdravého spôsobu života a podporovateľmi aktivít pre zlepšenie životného prostredia na planéte Zem, ktorá je široko ďaleko jedinou planétou, na ktorej je život.

Za Vašu účasť na Svetovom dni vodySvetovom dni Zeme Vám ďakuje Environmentálna komisia SOV.

OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV