Šport a olympizmus
MŠVVaŠ
Oznamy
3 min. čítania

Zástupca SOŠV už nepokračuje v pracovnej skupine pripravujúcej Zákon o športe

Štátny tajomník zodpovedný za šport Ivan Husár odvolal z pracovnej skupiny pripravujúcej Zákon o športe zástupcu Slovenského olympijského a športového výboru Patrika Hrbeka. Na jednej strane štátny tajomník hovorí pri odvodení svojho kroku o spokojnosti s prácou Patrika Hrbeka, na druhej ho však odvoláva...

Pracovná skupina sa pod vedením Zuzany Zajíčkovej stretáva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pravidelne každý utorok od apríla 2020. Cieľom skupiny je príprava téz a paragrafového znenia Zákona o športe. Za športovú obec mal v pracovnej skupine vystupovať zástupca jej strechy – Slovenského olympijského a športového výboru. Prezident SOŠV Anton Siekel preto nominoval na žiadosť štátneho tajomníka pre šport do skupiny riaditeľa právneho oddelenia SOŠV Patrika Hrbeka. Ivan Husár ho po takmer piatich mesiacoch práce odvolal krátko pred začiatkom tohtotýždňového stretnutia.

„S členstvom v pracovnej skupine som súhlasil, pretože mi záleží na slovenskom športe a som presvedčený, že takýto základný predpis môže a má byť jasnejší, prehľadnejší, jednoznačnejší, viac zohľadňujúci rozmanitú športovú realitu a viac v prospech športových organizácií, športovcov a športových odborníkov. Bohužiaľ, viackrát som musel pripomienkovať chaotický systém práce a vymýšľanie najrôznejších administratívnych úloh a prekážok tej najpodstatnejšej činnosti, ktorou je rozvoj športu.  Na jednej strane sa v emaili píše o spokojnosti s mojou prácou a na druhej strane, že brzdím napredovanie procesov úpravy Zákona o športe. Asi tým má odosielateľ na mysli pripomienky k legislatívnej podobe Zákona o športe, ktoré som zozbieral od zväzov na spoločných stretnutiach. Snažil som sa obhajovať záujmy športového hnutia najlepšie, ako som vedel,“ uviedol Patrik Hrbek.

Svoje odvolanie vníma predovšetkým v kontexte nedávnej kritiky prerozdeľovania dotácií pre organizátorov športových podujatí. Jej cieľom bolo zároveň získať odpovede na otázky, kam zmizli zvyšné alokované peniaze pre športové hnutie a kedy už budú konečne v čase prísnych obmedzení a zákazov spôsobených koronavírusom podporené aj športové organizácie, športovci a športoví odborníci.

„Pán štátny tajomník deklaroval otvorenosť a širokú participáciu športovej obce, avšak nie je ochotný prijať konštruktívnu kritiku. Podobne ako v mojom prípade postupoval aj pri odvolaní riaditeľa NŠC Borisa Čavajdu. Takéto praktiky nemajú nič spoločné s demokraciou, ani s deklarovanými princípmi a sú prejavom arogancie, ktorá nevie prijať faktami podložené argumenty,“ doplnil Patrik Hrbek.

Ministerstvo po odvolaní Patrika Hrbeka požiadalo národné športové zväzy, aby do 13. septembra navrhli odborníkov zo svojich radov, ktorí by sa chceli podieľať na tvorbe zákona.

OLOV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV