Šport a olympizmus
3 min. čítania

Zástupkyňa dánskeho NOV navštívila Slovenský olympijský a športový výbor v rámci projektu ASAP

Igor KOVÁČ
Dorthe O. Andersenová (vpravo) v Bratislave pozorne počúvala a dávala aj cenné rady.
Foto
SOŠV

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) je od januára 2020 súčasťou medzinárodného projektu „As sustainable as possible“ (ASAP), ktorý je koordinovaný Českým olympijským výborom a spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus +.

V rámci tohto projektu SOŠV spolupracuje s Národným olympijským výborom a športovou konfederáciou Dánska (DIF) pri príprave a následnej aplikácii vlastnej stratégie trvalej udržateľnosti.

Súčasťou projektu sú aj vzájomné bilaterálne návštevy partnerských organizácií. Pri tejto príležitosti preto navštívila v dňoch 22. – 24. septembra 2021 nové sídlo SOŠV zástupkyňa DIF Dorthe O. Andersenová.

D. O. Andersenová má viac ako 28-ročné skúsenosti s prácou v oblasti trvalej udržateľnosti a počas svojej návštevy sa o ne podelila so zástupcami SOŠV počas pracovného stretnutia i s účastníkmi konferencie Sport Revolution.

Stretnutie prebehlo v novom sídle SOŠV v Dome športu. D. O. Andersenová vysoko ocenila opatrenia udržateľnosti, ktoré boli zohľadnené pri rekonštrukcii budovy i v rámci vybavenia nových priestorov SOŠV. Podľa jej slov v mnohých ohľadoch majú vyšší štandard ako podmienky, ktoré má k dispozícii DIF v kodanskom Dome športu. V ich prípade ide totiž o relatívne starú budovu, ktorá by si tiež vyžadovala rekonštrukciu a dôslednejšie zohľadňovala princípy udržateľnosti.

DIF sa učí aj od SOŠV

Dorthe O. Andersenová
Dorthe O. Andersenová (tretia sprava) počas konferencie SPORT (R)EVOLUTION.
Foto
SOŠV

V rámci panelovej diskusie počas konferencie Sport Revolution sa D. O. Andersenová podelila aj o svoje skúsenosti zo spolupráce s SOŠV: „V prvom rade som vďačná, že môžeme s SOŠV spolupracovať v rámci projektu ASAP... V SOŠV robili všetko tak, ako sa má, podľa návodu. Toto je veľká výhoda, keď dnes ešte len začínate v tejto oblasti, pretože môžete robiť všetko veľmi systematicky. Keď sme my v DIF začali s udržateľnosťou pred mnohými rokmi, boli sme v podstate priekopníkmi, ale nemali sme žiadne nástroje, podľa ktorých by sme sa mohli riadiť. Teraz MOV ponúka množstvo nástrojov a my ako mentori sa teraz učíme veľmi veľa od svojich žiakov.“

Musíte merať, plánovať a konať!

Na otázku, čo by odporučila SOŠV, D. O. Andersenová zdôraznila dôležitosť aktívneho zapojenia najvyššieho vedenia. „Nezáleží na tom, ako veľmi ste schopní. Udržateľnosť nemôžete robiť sami... Z mojej vlastnej skúsenosti je najdôležitejšie, aby ste agendu udržateľnosti prijali za svoju a vybudovali si pocit vlastníctva v celej organizácii – od prezidenta, cez výkonný výbor, zamestnancov, ekonomické oddelenie, ľudí zodpovedných za verejné obstarávania, externých konzultantov atď.“

Zástupkyňa DIF sa tiež vyjadrila, že všeobecné presvedčenie, že je príliš drahé sa vydať cestou udržateľnosti, je síce pochopiteľné, ale často nesprávne: „Musíte to vnímať ako investíciu. Udržateľnosť prináša priame úspory a efektívnejšie riešenia. Je to o plánovaní a robení vecí systematicky a efektívne. A to je to, o čom ma SOŠV presvedčil, že je schopný realizovať. Ďalším krokom je vybudovanie spoluvlastníctva agendy udržateľnosti v celej organizácii, a potom už musíte neustále merať, plánovať a konať!“

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola