Športové aktuality
4 min. čítania

Ženy v zjazdovom lyžovaní na Slovensku: Rozhodkyne, funkcionárky aj učiteľky lyžovania

Viliam Karácsony
Ženy sa presadili medzi mužmi aj ako profesionálne učiteľky lyžovania. Jednou z prvých na Slovensku bola Alica Zacharidesová (v červenom).
Foto
Archív Múzeum SOŠV

Slovenské olympijské a športové múzeum pripravilo v spolupráci s Komisiou SOŠV pre ženy a šport ako poctu všetkým ženám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj zjazdového lyžovania na Slovensku výstavu „Ženy v slovenskom lyžovaní“. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v našej krajine však bola od svojej inštalácie v priestoroch Stálej expozície dejín lyžovania na Slovensku v Kremnici prístupná  zatiaľ iba počas jedného víkendu. Preneste sa na výstavu aspoň týmto spôsobom a pri príležitosti Medzinárodného dňa žien si prečítajte zaujímavé texty o ženách v zjazdovom lyžovaní.

Predchádzajúce články z výstavy:

Súčasťou lyžovania sú však okrem pretekárok aj rozhodkyne, funkcionárky, učiteľky lyžovania, ale napríklad aj chatárky.

Oľga Ferienčíková, Hanka Dudeková – Papanová

Ďalšími známymi chatárkami boli Oľga Ferienčíková alebo Hanka Dudeková – Papanová. Oľga Ferienčíková pôsobila na Koliesku, Bjornsonke a Mikulášskej chate. Bola dobrovoľnou členkou Horskej služby, lyžovala do svojich osemdesiatich rokov. Hanka Dudeková – Papanová už v mladosti vypomáhala bratovi na Zbojníckej chate. Bola všestrannou lyžiarkou, horolezkyňou a chatárkou. Napriek strachu rodiny bola zaradená do Československého horolezeckého družstva. V rokoch 1967 – 1977 pôsobila ako chatárka Váhostavu v chate „Pod Sokolím“ vo Vrátnej doline. V roku 1981 dostala od horolezca J. Psotku ponuku na chatárčenie v chate „Nanga Parbat“ v Tatranskej Štrbe.

Hanka Dudeková – .Papanová
Hanka Dudeková – .Papanová
Foto
Archív Múzeum SOŠV

Hana Lukáčová

Veľký vplyv na rozvoj lyžovania na Slovensku mala aj telovýchovná lekárka Hana Lukáčová. Už ako študentka lekárskej fakulty chodila ako zdravotníčka na lyžiarske kurzy. Neskôr vypomáhala trénerke Dune Gurskej pri sústredeniach bratislavskej Slávie UK. Neskôr ju predseda Slovenskej lyžiarskej asociácie Ján Mráz menoval do Predsedníctva SLZ a začala vykonávať funkciu telovýchovnej lekárky pri slovenskom reprezentačnom družstve zjazdárok. Realizovala preventívne prehliadky, funkčné vyšetrenia, informovala o kondičnej pripravenosti reprezentantov v lyžovaní. Chodila na sústredenia, kontrolovala jedálničky a optimálne stravovanie lyžiarov. Trvala na individuálnom prístupe k zaťaženiu, rešpektujúc zdravotný stav reprezentantov.

Spolu s MUDr. J. Skladaným boli nominovaní do Zdravotnej komisie československých lyžiarov v Prahe. Od roku 1968 sa venovala reprezentačným družstvám. Odmietala prísun hormónov do prípravy, informovala trénerov o kondičnej pripravenosti pretekárov. V čase obmedzených devízových prísľubov pre prípravu na snehu v Alpách sa venovala funkčnému testovaniu, rehabilitácii a prispela k úspechom slovenských zjazdárok (Droppová, sestry Kuzmanové, Šoltýsová ...)

Hana Lukáčová.
Hana Lukáčová.
Foto
Archív Múzeum SOŠV

Alica Zacharidesová

Ženy sa presadili medzi mužmi aj ako profesionálne učiteľky lyžovania. Jednou z prvých na Slovensku bola Alica Zacharidesová. Pochádzala zo Štrby, lyžovala od detstva až do ukončenia VŠ. Neskôr (po štúdiu architektúry) začala pôsobiť v Tatrách ako „inštruktorka lyžovania“. Popri lyžovaní pôsobila (vďaka znalosti jazykov) aj ako hosteska. Či už išlo o medzinárodné preteky (MS v klasickom lyžovaní, Svetové Univerziády, či točenie filmu s trojnásobným olympijským víťazom z roku 1956 Toni Sailerom.

Magda Hollá

Medzi ne patrí napríklad aj prvá chatárka na Chate pod Chopkom Magda Hollá. Spolupracovala pri organizovaní lyžiarskych pretekov, budovaní zjazdových tratí pre medzinárodné preteky spoločne s Horskou službou. Bola členkou Organizačného výboru Veľkej ceny Demänovských jaskýň. Vybavovala medzinárodnú agendu, pretože ovládala nemecký a francúzsky jazyk. Sprevádzala medzinárodných delegátov pretekov a FIS-u pri schvaľovaní homologizácie zjazdoviek. Bola členkou Slovenského zväzu zjazdového lyžovania a pomáhala pri organizovaní pretekov na Slovensku. Spolupracovala s Telovýchovnou jednotou Jasná pri rozvoji lyžiarskeho strediska v Demänovskej doline.

Komisia pre ženy a šport

Cieľom komisie SOŠV ženy a šport je zabezpečovať osvetu a sprístupňovať športovej verejnosti dokumenty z MOV a iných inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou rodovej rovnosti a prispievať tak k tomu, aby ženy aj muži v športe mali rovnaké príležitosti zapojenia sa do športového a riadiaceho života vo všetkých úrovniach a smeroch. Prispievať k zabezpečeniu základného práva športovcov, ktorým je bezpečné prostredie, v ktorom šport vykonávajú.

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV