Múzeum
Oznamy
1 min. čítania

Zomrel doc. Dušan Jursík

Profile picture for user karacsony@olympic.sk
Viliam
Karácsony

Dňa 21. 9. 2020 zomrel doc. PhDr. Dušan Jursík, CSc. (nar. 5.10.1929), vysokoškolský pedagóg a tréner, pôsobiaci na FTVŠ UK od roku 1961. Bol autorom mnohých vysokoškolských učebníc a tiež garantom štúdia v modernom päťboji. Bol dlhoročný spolupracovník SOŠV - SOŠM, jeho zásluhou sa do zbierok múzea dostali predmety z histórie šermu a moderného päťboja na Slovensku. Česť jeho pamiatke.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri