Šport a olympizmus
1 min. čítania

Zverejňujeme aktuálnu slovenskú aj anglickú verziu Olympijskej charty

SOSV

Medzinárodný olympijský výbor počas svojho zasadnutia, ktoré prebiehalo prostredníctvom telekonferencie, 17. júla tohto roku schválil menšie úpravy Olympijskej charty. Tie predovšetkým reflektujú na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou nového koronavírusu a ochorenia COVID-19. Nová realita si vyžadovala napríklad precizovanie usporadúvania schôdzí exekutívy Medzinárodného olympijského výboru (MOV) vo forme telekonferencií, videokonferencií alebo s využitím iných vhodných elektronických prostriedkov, ako aj jej hlasovania korešpondenčným spôsobom.

V Olympijskej charte sa viac zmien než v tomto roku objavilo vlani. Keďže ide o najdôležitejší dokument celosvetového olympijského hnutia, takpovediac jeho ústavu, pre potreby olympijského a športového hnutia na Slovensku zverejňujeme aktuálnu verziu Olympijskej charty v slovenčine aj v angličtine.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri