Milý športovec / milá športovkyňa,

nielen vo svete, ale aj na Slovensku sa čoraz hlasnejšie a priamejšie hovorí o rôznych formách obťažovania, nevynímajúc ani svet športu. Slovenskému olympijskému a športovému výboru ako strešnej organizácii športu táto téma nie je ani zďaleka ľahostajná a akékoľvek obťažovanie maximálne odsudzuje a nezakrýva si pred ním oči. Formou anonymného dotazníka sme sa preto v spolupráci s Komisiou SOŠV pre ženy a šport a Komisiou športovcov SOŠV rozhodli osloviť športovcov, aby sa nám zdôverili so svojimi skúsenosťami.

Ako sme už naznačili, dotazník je úplne anonymný a kolónka s menom nie je povinná. Aby sme však v prípade zistenia sexuálneho obťažovania vedeli adekvátne zareagovať a situáciu riešiť, meno bude pre nás dôležité. Ubezpečujeme vás, že nič, čo v dotazníku uvediete, nebude zverejnené bez vášho súhlasu a k výsledkom dotazníka bude mať prístup len veľmi úzky okruh ľudí, ktorí sa na SOŠV tejto téme venujú.

Chceme, aby sa naši športovci na svoje najlepšie výkony pripravovali v prostredí, ktoré nie je poznačené žiadnou formou sexuálneho obťažovania či strachu. 

Vaše úprimné výpovede budú dôležité nielen pre vás, ale aj pre budúce generácie športovcov. 

V dotazníku na vás čaká deväť otázok, na ktoré môžete odpovedať formou áno-nie. V prípade, že na otázku odpoviete áno, opíšte danú situáciu / dané situácie. Opäť pripomíname, že dotazník je anonymný.

Slovné obťažovanie

Sexuálne vtipy, pri ktorých ste sa necítili komfortne
Nevhodné poznámky o fyzickom vzhľade
Dotieravé osobné otázky
Nevítané žiadosti sexuálnej povahy

Fyzické obťažovanie

Nevítaný fyzický kontakt
Dotyky intímnych častí tela
Sexuálny útok
Znásilnenie

Iný druh obťažovania

Stretli ste sa s inou formou obťažovania, prípadne nevhodného správania v rámci vašej športovej kariéry?
Pohlavie
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri