SOŠV
Bratislava
3 mins. čítania

Výzva na zasielanie návrhov na udelenie vyznamenaní SOŠV a výročných ocenení SOŠV za rok 2019

SOŠV
Ilustračná fotografia.
Foto
Ján Súkup, Štartfoto

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) zverejňuje výzvu na zasielanie návrhov na udelenie vyznamenaní SOŠV a výročných ocenení SOŠV za rok 2019. Písomné návrhy môžu oprávnené subjekty alebo fyzické osoby (okruh oprávnených uvádzame nižšie) zaslať buď poštou na adresu Slovenský olympijský a športový výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, alebo mailom na adresu [email protected] najneskôr do 20. marca 2020.

Návrhy na udelenie konkrétneho vyznamenania alebo výročného ocenenia treba zaslať (formou vyplneného nižšie uvedeného dotazníka) aj s príslušným zdôvodnením a s uvedením krátkeho športového a kariérneho životopisu navrhovaného laureáta a prípadne aj s informáciou, pri akej príležitosti sa navrhuje udelenie vyznamenania alebo ocenenia. Kontaktná osoba na SOŠV pre prípad nejasností na SOŠV je Marta Špinerová, tel. č. 02/49 256 101, e-mail: [email protected]

Výlučnú právomoc schvaľovať čestné tituly SOŠV má valné zhromaždenie SOŠV, pričom návrhy mu predkladá výkonný výbor. Ostatné predložené návrhy na vyznamenania a ocenenia prejdú schvaľovacím procesom na aprílovom zasadnutí výkonného výboru SOŠV. Po schválení bude väčšina vyznamenaní a ocenení odovzdaných na 57. valnom zhromaždení SOŠV dňa 6. mája 2020. Niektoré však môžu byť odovzdané aj pri inej vhodnej príležitosti alebo udalosti, napríklad v sídle regionálneho olympijského klubu. Osobitný režim má odovzdanie ocenení fair play, ktoré sa koná samostatne koncom kalendárneho roka.

Vyznamenania SOŠV sa udeľujú osobám a osobnostiam športovej verejnosti pri príležitosti životných jubileí a iných významných udalostí. Výročné ocenenia SOŠV sa síce môžu tiež viazať k životnému jubileu, ale ako hovorí už názov, predovšetkým ide o ocenenia za konkrétny (predchádzajúci) rok, aj keď pri udeľovaní viacerých sa zohľadňuje dlhodobé/celoživotné pôsobenie laureáta.

Návrhy na udelenie vyznamenaní SOŠV a výročných ocenení SOŠV za rok 2020 sú oprávnení podávať členovia SOŠV, čestní členovia SOŠV, ďalej orgány Slovenskej asociácie olympionikov, Slovenskej olympijskej akadémie, Klubu fair play, Združenia olympijských klubov SR a ostatné organizačné zložky a komisie SOŠV.

Informácie o doterajších držiteľoch výročných ocenení a vyznamenaní SOŠV nájdete TU:

Smernicu SOŠV o vyznamenaniach a výročných oceneniach nájdete TU:

Nižšie uvedený formulár nájdete aj vo formáte PDF TU.

Formulár na vyznamenanie a ocenenie SOŠV

(za rok 2019)

Vizitka menovaného

Meno:

Priezvisko:

Dátum a miesto narodenia:

Adresa:

Telefonický kontakt:

E-mailový kontakt:

Názov subjektu, ktorú podáva ocenenie (jednotlivec, organizácia, zväz).

Návrh na druh ocenenia:

Zásluhy, ktoré sú predmetom ocenenia:

Šport:

Športové pôsobenie:

Trénerské pôsobenie:

Funkcionárske pôsobenie:

Dátum podania                                                            Podpis autora podania

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri