SOŠV
Bratislava
4 mins. čítania

Prezident SOŠV rokoval s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR i so štátnym tajomníkom pre šport

SOŠV
Na fotografii zľava prezident SOŠV Anton Siekel, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a štátny tajomník pre šport Ivan Husár.
Foto
MŠVVŠ SR

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel sa v piatok na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR stretol s novým ministrom školstva Branislavom Gröhlingom i s novým štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom.

Vrcholných predstaviteľov ministerstva, zabezpečujúceho štátnu starostlivosť o šport, Anton Siekel na pracovnom stretnutí informoval a aktivitách SOŠV ako strešnej organizácie športového hnutia na Slovensku. Konkrétne napríklad o programoch na podporu športu detí a mládeže ako Olympijský odznak všestrannosti či Olympijský deň, o aktivitách v oblasti rozvoja olympizmu, ale aj o príprave na olympijské hry v Tokiu, ktoré boli v dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19 preložené z tohto na budúci rok.

Anton Siekel počas približne hodinového stretnutia diskutoval s ministrom Branislavom Gröhlingom a so štátnym tajomníkom Ivanom Husárom aj o dopadoch aktuálneho diania, výrazne ovplyvneného opatreniami na zamedzenie šírenia pandémie, na slovenský šport. Mnohé športové organizácie i samotní športovci sú súčasným dianím veľmi postihnutí. Minister Gröhling prezidenta SOŠV ubezpečil o veľkom záujme seba osobne i celého rezortu o spoluprácu so SOŠV a vyjadril jej maximálnu podporu. Požiadal štátneho tajomníka Husára, aby so SOŠV komunikoval o jednotlivých oblastiach tejto spolupráce a aby spoločne hľadali návrhy opatrení, ktoré by dopady koronakrízy na slovenský šport mohli čo najviac zmierniť.

Prezident SOŠV tlmočil vrcholným predstaviteľom ministerstva aj posolstvo komisie športovcov SOŠV. Jej predseda Matej Tóth sa 2. apríla listom obrátil na štátneho tajomníka pre šport s poukázaním na najproblémovejšie dopady koronakrízy na slovenský šport. Tie sa dotýkajú nielen vrcholového športu, ale možno ešte viac malých klubov a ďalších občianskych združení, existenčne závislých na členských príspevkoch a do značnej miery zameraných na športovanie detí a mládeže. Matej Tóth v liste tlmočil ochotu športovcov pristúpiť v tejto vážnej situácii k ústupkom, veď momentálne nemôžu plnohodnotne trénovať a teda ani vo väčšej miere čerpať príspevky na prípravu zo štátneho rozpočtu. Komisia športovcov navrhuje, aby sa pridelené finančné prostriedky využívali čo najefektívnejšie a férovo, čo by mohlo solidárne pomôcť najviac postihnutým.

Druhá časť diskusie sa odohrávala medzi prezidentom SOŠV a štátnym tajomníkom pre šport. Obidvaja predstavitelia v nej preberali konkrétne opatrenia, ktorý by mohli pomôcť národným športovým zväzom s metodickým usmernením ich činnosti v ďalších týždňoch a mesiacoch. Zhodli sa, že je potrebné pripraviť koncepčný materiál k téme využitia športovísk v tomto období tak, aby ich využitie zohľadňovalo všetky nevyhnutné hygienické a bezpečnostné opatrenia na zamedzenie infikovania. V tejto súvislosti Anton Siekel informoval o ponuke Olympijského tréningového centra X-Bionic Sphere v Šamoríne, ktoré je pripravené nachystať a poskytnúť slovenskému športu priestory na prípravu špičkových športovcov pri dodržaní všetkých potrebných opatrení.

Na záver stretnutia sa Anton Siekel aj Ivan Husár zhodli na tom, že budú pokračovať vo vzájomnom dialógu čo najoperatívnejšie. SOŠV ako strešná organizácia slovenského športu je pripravený byť centrálnym komunikačným uzlom na efektívne prenášanie informácií z ministerstva k svojim členským subjektom i k celému športovému hnutiu, a takisto aj na prenášanie podnetov a otázok z hnutia smerom k štátnej správe.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri