Šport a olympizmus
2 mins. čítania

SOŠV spúšťa detský olympijský kvíz pri príležitosti osláv Olympijského dňa

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Slovenský olympijský a športový výbor spúšťa pri príležitosti osláv Olympijského dňa v mesiaci jún detskú verziu Olympijského kvízu určeného pre deti a mládež do 18 rokov. Podobne ako v jeho „dospelej“ verzii, ktorá bola spustená v apríli, budú mať mladšie ročníky k dispozícii sadu otázok zameraných na históriu starovekých a moderných olympijských hier, olympijskú symboliku a hodnoty či znalosti z jednotlivých športov.

Pre účasť v kvíze je potrebné sa zaregistrovať, pričom v registračnom formulári je potrebné uviesť aj rok narodenia a školu, ktorú žiak či študent navštevuje. K dispozícii bude mať každý súťažiaci maximálne 20 kvízov po 10 otázkach, v ktorých môže získať maximálny počet 200 bodov.

Na konci mesiaca budú ocenení vecnými cenami 5 najúspešnejší súťažiaci s najvyšším dosiahnutým počtom bodov, a to v troch vekových kategóriách – do 10 rokov, 11 až 14 rokov a 15 až 18 rokov. Tí, ktorí sa do najlepšej pätice nedostanú, však nemusia byť sklamaní. V každej vekovej kategórii bude totiž vyžrebovaných aj 10 ďalších účastníkov kvízu bez ohľadu na dosiahnutý počet bodov, ktorí tak isto dostanú niektorú z vecných cien od SOŠV.

Zároveň bude ocenených 5 škôl s najvyšším počtom zúčastnených žiakov, ktoré dostanú sadu propagačných materiálov, ktoré môžu využiť pri svojich aktivitách. Tiež vyžrebujeme a oceníme ďalších 5 škôl bez ohľadu na počet zúčastnených žiakov.

Všetkým mladým nadšencom olympijských hier a olympizmu želáme veľa šťastia!

PRIHLÁS SA DO KVÍZU!

Projekt
Olympijský deň
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri