Šport a olympizmus
4 mins. čítania

Od stredy hromadné podujatia do 500 osôb, hygienici zverejnili opatrenia

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
TASR/MARTIN BAUMANN

S účinnosťou od 10. júna je možné usporadúvať hromadné podujatia športovej, ale aj kultúrnej či spoločenskej povahy do 500 osôb. Na športoviská v prípade nenaplnenia predpísaných počtov účastníkov a organizátorov budú môcť vstúpiť aj diváci. Od 1. júla by sa počet účastníkov na hromadných podujatiach mal zvýšiť maximálne na tisíc. Športová rodina sa snaží rokovať o možnosti dostať na štadióny i do hál aj viac divákov.

Úrad verejného zdravotníctva SR už zverejnil nové znenie opatrení pri ohrození verejného zdravia, ktoré sa týkajú aj organizácie športových hromadných podujatí (celé znenie je v závere textu). Podľa hygienikov je pri usporadúvaní hromadných podujatí potrebné dodržať viaceré povinnosti. Návštevníci okrem aktívnych športovcov musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom či šatkou, pri vstupe sa odporúča dodržiavanie dvojmetrových rozostupov, pri sedení tzv. šachovnicové sedenie s jedným voľným miestom medzi dvoma obsadenými. Aj organizátori sa musia splniť viaceré hygienické predpisy.

Zvyšovanie kvóty pre organizáciu hromadných akcií využijú už najbližší víkend futbalové kluby dvoch najvyšších súťaží. Športové zväzy, organizátori súťaží a vedenia líg žiadajú, aby sa prehodnotil v ďalších týždňoch limit pre počty účastníkov. Z pohľadu klubov by bolo najideálnejšie, ak by sa počet divákov určoval podľa percenta z kapacity štadiónov. V tejto chvíli sa informácia o platnosti limitu 1000 osôb na hromadných podujatiach počas celej druhej polovice roka nebude meniť. „Konzílium odborníkov sa rozprávalo o tejto téme. Momentálne platí, že od 10. júna je povolených na hromadných podujatiach 500 osôb, od 1. júla uvažujeme o počte do tisíc osôb. Zatiaľ sme nerozhodli a nedebatovali, že by sme tento počet zvyšovali počas leta,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

O zaujímavom návrhu pre maximálny počet ľudí na hromadných akciách začínajú uvažovať v Česku. Zvažujú, že by sektory oddelili stavebnými úpravami a limit 1000 osôb by platil len naň. Sektory by boli oddelené priečkou, mali by vlastné vstupy, hygienické zariadenia i bufety.

Prvé obmedzenia pre športoviská prijala vláda 9. marca, o pár dní neskôr už boli všetky zatvorené. Od 22. apríla sú otvorené vonkajšie športoviská, v máji sa otvorili aj vnútorné pre organizovaných športovcov a minulú stredu aj pre verejnosť.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti (zdroj: ÚVZ):

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

- zákaz podávania rúk,

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri